Overzichten opgenomen COVID-19 patiënten

14 September 2023

Het overzicht met opgenomen COVID-19 patiënten binnen de COVID-19 registratie zal voortaan maandelijks i.p.v. dagelijks worden geüpdatet. Hiertoe is besloten omdat het aantal opgenomen COVID-19 patiënten momenteel laag is en we zo de beschikbare ICT-capaciteit efficiënter kunnen benutten.

Vanwege het geringe aantal COVID-19 patiënten dat momenteel opgenomen is of wordt opgenomen, hebben wij binnen de COVID-19 registratie onlangs het “dag overzicht” veranderd in een “maand overzicht”. Hiermee wordt bedoeld dat de veranderingen die aan ons worden doorgegeven eens per maand, op de eerste dag van de maand worden doorgevoerd en dus vertraagd zichtbaar zijn in de overzichten. Ook bij het klikken van “geen wijzigingen” kan in het overzicht staan dat de laatste wijziging 11 dagen geleden heeft plaatsgevonden. U kunt het beste controleren of de gewenste wijzingen zijn doorgevoerd kort na de eerste dag van de volgende maand. Hiermee kunnen we de beschikbare ICT-capaciteit efficiënter benutten. Onze excuses voor dit ongemak.

Berichten
september 2023