Accounts t.b.v. visitatie NICE

14 September 2023

Uitkomstinformatie voor benchmarking om van te leren, ten behoeve van samen beslissen, én om gedegen wetenschappelijk onderzoek mee te doen vergen data van goede kwaliteit. Het is hiervoor van essentieel belang dat alle variabelen op dezelfde manier en volgens dezelfde standaard definities worden verzameld. Tijdens de visitaties die wij uitvoeren, beoordelen wij de datakwaliteit van uw IC door te controleren of de gegevens volgens de juiste definities en standaarden zijn aangeleverd en helpen wij om de kwaliteit van de data te verbeteren.

Om de MDS gegevens goed te kunnen controleren, dienen wij de brongegevens van de patiënt (opname- en ontslagbrieven, voorgeschiedenis, lab-uitslagen, medicatielijsten etc.) welke zijn vastgelegd in het EPD in te kunnen zien. De medewerkers die bij uw IC op visitatie komen hebben daarom inloggegevens nodig voor het EPD van zowel het ziekenhuis als de IC waarmee ze toegang hebben tot de brongegevens van de te controleren patiënten die vooraf worden doorgegeven.

De praktijk leert dat het regelen van de inloggegevens nogal eens leidt tot een struikelblok voor een succesvolle visitatie. Elk ziekenhuis heeft zijn eigen aanvraagprocedures, regels en EPD/PDMS software. We kunnen daarom geen specifieke handleiding geven voor het aanvragen van accounts met de juiste toegang in uw ziekenhuis. Wel kunnen we, op basis van eerdere ervaringen, punten noemen waar u rekening mee dient te houden bij het aanvragen van accounts voor de visitatie. Dit betreft bijvoorbeeld het tijdig opstarten van de aanvraagprocedure voor een account, het type account dat aangevraagd dient te worden en het tekenen van een geheimhoudingsverklaring. Een uitgebreide beschrijving van alle punten kunt u nalezen in de ‘Leidraad aanvragen accounts visitatie NICE’.

Berichten
september 2023
juni 2023
april 2023