NICE voor verpleegkundigen

30 Juni 2022

Tijdens deze sessie zijn verschillende resultaten uit de NICE capaciteitsregistratie, waarin per dienst onder andere de NAS (maat voor zorgzwaarte) per patiënt en per verpleegkundige wordt vastgelegd, gepresenteerd en zijn de resultaten per ziekenhuis naast elkaar gelegd.

Het blijkt dat in de afgelopen COVID-19 jaren (2020 en 2021) niet alleen de zorgzwaarte per patiënt maar ook de zorgzwaarte per verpleegkundige is toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit is te verklaren door de toename in de hoeveelheid tijd die besteed werd aan intensieve hygiëne procedures, beademing, buikligging en de zorg voor de familie. Met de capaciteitsregistratie is het mogelijk om associaties tussen de verpleegkundige werklast en het aantal complicaties en/of sterfte te onderzoeken. Daarnaast geven de resultaten inzichten die belangrijk zijn ter onderbouwing van de personele inzet en eventuele benodigde aanpassingen hierin. Het blijkt dat verpleegkundigen het meest tevreden zijn met een werklast van ongeveer 80 NAS punten, een te lage of te hoge werklast leidt tot meer ontevredenheid onder de verpleegkundigen.

Berichten
juni 2022