Registratiecommissie IC

22 December 2022

De nieuw opgerichte registratiecommissie IC (RC-IC) is eind 2022 voor het eerst bijeen gekomen. De RC-IC is vertegenwoordigd door de stichting NICE, de NVIC, de V&VN IC en FCIC en ondersteunt Stichting NICE bij het volbrengen van onze missie. Zo zal zij periodiek de NICE registratie items evalueren t.b.v. verbetering, doorontwikkeling en het optimaal aansluiten bij de zorgpraktijk.

Zoals wellicht bekend, zal de financiering van kwaliteitsregistraties en dataverwerkers in Nederland gecentraliseerd worden. Om als kwaliteitsregistratie in aanmerking te komen voor deze centrale financiering moet er aan een aantal eisen met betrekking tot inhoud en governance worden voldaan. Eén van deze eisen is dat er een nauwer contact is tussen de kwaliteitsregistratie, de betrokken wetenschappelijke verenigingen en de betreffende patiëntenvereniging. NICE staat achter deze eis en is van mening dat dit zal leiden tot hechtere samenwerkingen, hetgeen betekent dat kennis en kunde meer worden gedeeld en de kans op verbetering in de IC-zorg toeneemt.

 

Deze samenwerking is nu concreet vormgegeven middels de oprichting van de registratiecommissie IC (RC-IC) waarin de NICE, NVIC, verpleegkundigen (V&VN IC) en patiënten (FCIC) vertegenwoordigd zijn. Het doel van de RC-IC is om NICE te ondersteunen bij het volbrengen van onze gezamenlijke missie om de kwaliteit van IC-zorg verder te verbeteren. De RC-IC zal periodiek de NICE registratie items evalueren t.b.v. verbetering, doorontwikkeling en het optimaal aansluiten bij de zorgpraktijk. Ook zullen zij ervoor zorgen dat de data aansluit bij de doelen van de kwaliteitsregistratie en de informatiebehoefte vanuit de praktijk. Het reglement van de RC- IC met een uitgebreide omschrijving van de doelen en taken is ook te vinden op onze website. Een succesvolle eerste bijeenkomst van de RC-IC heeft reeds plaatsgevonden en een volgende bijeenkomst is al ingepland. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben of indien u punten heeft die u wilt inbrengen voor de volgende vergadering, dan horen we dit graag via .

Berichten
december 2022
oktober 2022
juni 2022
april 2022
februari 2022
januari 2022