Herinnering: aanleveren nieuwe APACHE IV diagnosen en extra veld Bewezen SARS-CoV2

6 april 2023

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij vermeld dat de COVID-19 registratie per januari 2022 is opgenomen in de huidige MDS module om in de toekomst de COVID-19 registratie voor de IC zo efficiënt en duurzaam mogelijk te organiseren. Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Wij hebben geconstateerd dat de nieuwe APACHE IV diagnosen (446 t/m 450) voor niet-chirurgische respiratoire infecties, waaronder ‘SARS-CoV2 infection’, nog niet constant en door iedereen wordt aangeleverd. We zien dat IC’s regelmatig COVID-19 aanleveren middels de aparte COVID-19 registratie, maar in de MDS vervolgens de APACHE IV diagnose ‘Virale pneumonie’ (172) en niet de diagnose ‘SARS-CoV2 infection’ (446) aanleveren. Wij willen u vragen om de diagnosen voor niet-chirurgische respiratoire infecties (446 t/m 450) te gebruiken wanneer van toepassing. Daarnaast is het van belang om het veld ‘Bewezen SARS-CoV2’ te scoren zodat we in de toekomst kunnen overstappen naar een meer geautomatiseerde aanlevering van de gegevens over COVID-19 en eventuele andere respiratoire infecties.

Berichten
april 2023