FHIR aanlevering

13 Juni 2024

 

Zodra de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is goedgekeurd zullen we verplicht worden om gegevens via FHIR-berichten uit te wisselen, de voorbereidingen hiervoor zijn al vergevorderd en een aantal ziekenhuizen is reeds in staat om deze manier van aanleveren toe te passen.

 

Met de invoering van de Wkkgz worden zowel kwaliteitsregistraties die gegevens ontvangen als ziekenhuizen en andere zorginstellingen die gegevens aanleveren binnenkort ook wettelijk verplicht om gestandaardiseerde gegevensuitwisseling te hanteren (voor meer informatie zie Shared Service Center Data Governance (SSC-DG)). Omdat FHIR een stevige basis voor veilige en naadloze gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen en zorgverleners biedt, is ervoor gekozen om FHIR landelijk als standaard te gaan gebruiken. Daardoor kunnen zorginstellingen efficiënter informatie delen, waardoor dubbel werk en fouten worden verminderd. Verder heeft FHIR als belangrijk voordeel dat de data real-time kan worden aangeleverd, waardoor snellere terugkoppeling mogelijk is en eventuele pieken in bijvoorbeeld het aantal opgenomen SARI patiënten snel opgemerkt kunnen worden.

 

In samenwerking met de NICE-registratie hebben Itémedical en Chipsoft reeds de mogelijkheid ontwikkeld om gegevensuitwisseling via FHIR te laten verlopen. Ook heeft het ETZ dat gebruik maakt van EPIC als EPD inmiddels succesvol gegevens uitgewisseld via FHIR. Het ETZ is bereid de opgedane kennis bij het ontwikkelen van de FHIR berichten met andere EPIC ziekenhuizen te delen. Het enige dat verandert, is de wijze van gegevensuitwisseling, namelijk via een FHIR-bericht in plaats van een MS Access-database. Voorlopig blijft het blijft een "Push"-mechanisme, waarbij nieuwe gegevens automatisch worden verzonden naar de FHIR-server van de verwerker zodra deze beschikbaar zijn. Kortom, de overstap naar FHIR voldoet niet alleen aan toekomstige wettelijke vereisten, maar biedt ook voordelen zoals verbeterde operationele efficiëntie en betere patiëntuitkomsten. Wij hopen dat meer ziekenhuizen binnenkort via FHIR-berichten de NICE data aan kunnen leveren, ziekenhuizen die de aanlevering via FHIR-berichten dit jaar nog operationeel krijgen profiteren van een projectsubsidie van het RIVM. Uiteraard staan wij klaar om te helpen en ondersteuning te bieden waar nodig.

Berichten
juni 2024