Nieuwe service

14 September 2023

Ons primaire doel is IC’s te ondersteunen in het leren van elkaar en het verbeteren van de kwaliteit van IC-zorg. Die ondersteuning bieden wij graag zo breed mogelijk aan en daarom werken wij ook constant aan het verbeteren van onze dienstverlening.

Op verschillende manieren kunt u inzicht krijgen in uw resultaten, bijvoorbeeld middels de halfjaarlijkse rapporten, de NICE Analysetool, en het NICE2Improve dashboard. Ziet u iets opvallends in uw NICE data maar weet u niet goed hoe u deze resultaten moet interpreteren of welke verbeteractiviteit u hierop kan starten? Wij bieden als pilot nu een nieuwe service aan om samen met u te kijken naar uw resultaten en eventuele acties. Meldt u aan via als u belangstelling heeft.

Berichten
september 2023