Zorgzwaarte registratie wordt Capaciteitsregistratie

15 oktober 2019

Het NICE bestuur heeft besloten om de naam van de huidige Zorgzwaarte registratie te veranderen in Capaciteitsregistratie. Aangezien deze registratiemodule informatie verschaft over de verpleegkundige formatie die je nodig en beschikbaar hebt, dekt deze nieuwe naam de lading van de registratiemodule beter.

De naam Zorgzwaarte registratie dekt niet de lading van de registratiemodule en daarom heeft het bestuur besloten om de registratiemodule een nieuwe naam te geven. Gezien het feit dat deze registratiemodule informatie verschaft over het aantal benodigde en aantal aanwezige verpleegkundigen heeft het bestuur gekozen voor de naam Capaciteitsregistratie. Wij zullen deze nieuwe naam vanaf nu in gebruik nemen.

Berichten
oktober 2019