Onderzoek met CBS koppeling

22 December 2022

Het bestuur van Stichting NICE wilt u graag informeren dat we in samenwerking met Amsterdam UMC en UMC Maastricht een onderzoek opzetten naar de invloed van sociaaleconomische status (SES) op IC-uitkomsten.

SES is een belangrijke determinant voor gebruik van gezondheidszorg en uitkomsten in verscheidene ziektebeelden. Of SES daadwerkelijk een effect heeft op (korte en lange termijn) mortaliteit na IC-opname is onduidelijk, want in Nederland is hier nog geen onderzoek naar gedaan en de resultaten uit andere landen zijn meerduidig. In Nederland is de SES niet gelijkmatig verdeeld en bestaat het vermoeden dat de SES een verklaring kan zijn van de verhoogde mortaliteit onder IC-patiënten in bepaalde regio’s. In de NICE registratie hebben wij echter geen informatie over de SES status op patiëntniveau en daarom willen we graag een koppeling met de CBS data tot stand brengen waarbij uiteraard alle privacy- en dataveiligheidsreglementen gewaarborgd blijven. Met dit onderzoek beogen we de SES verschillen in regio’s en patiëntgroepen te identificeren en de associatie tussen de SES en verschillende IC-uitkomsten te ontrafelen. Indien blijkt dat SES geassocieerd is met mortaliteit na IC-opname, gaan we ook onderzoeken of het APACHE IV model verbeterd kan worden door de SES hierin op te nemen. Een omschrijving van de onderzoeksvragen en analyseprotocol kunt terugvinden op onze website (extractieverzoek 2022.01).

 

Het bestuur van Stichting NICE heeft dit onderzoek goedgekeurd en de opdracht gegeven om de koppeling met de CBS data tot stand te brengen. Het bestuur van NICE wil u graag op voorhand informeren over dit onderzoek zodat u de gelegenheid heeft om vragen te stellen over dit onderzoek en eventueel bezwaar te maken tegen het verrijken van de data van uw ziekenhuis met SES gegevens. U kunt uw vragen en/of opmerkingen vóór 1 februari 2023 mailen naar .

Berichten
december 2022