MDS jaar tabel

15 oktober 2019

In het kader van het verminderen van de administratieve lasten heeft het bestuur van stichting NICE besloten om de zogenoemde MDS jaar tabel vanaf nu slechts 1 keer per jaar aan te leveren. Dit kan nog steeds middels de reguliere data-aanlevering via de upload functionaliteit of middels de invoermodule die beschikbaar is op onze website.

De MDS jaar tabel is een verplicht onderdeel van de NICE registratie en bevat algemene organisatorische gegevens van de deelnemende centra zoals type ziekenhuis, aantal bedden, aantal verpleegkundigen/intensivisten en speciële IC-functies. Deze gegevens worden gebruikt voor spiegelinformatie of om verbanden te leggen tussen de organisatiestructuren en de uitkomsten van de IC-afdelingen. Omdat deze gegevens normaliter niet vaak wijzigen heeft het NICE bestuur besloten dat het voldoende is om deze gegevens eenmaal per jaar aan te leveren (in januari over het afgelopen jaar) in plaats van twee keer per jaar.

 

Ziekenhuizen die in het bezit zijn van de juiste software (bijv. Mediscore KIIC module) leveren deze gegevens met behulp van hun eigen software aan via een dataset samen met de overige NICE gegevens. Voor ziekenhuizen die niet over de juiste software beschikken, is de NICE ‘Jaargegevens’ module op NICE Online beschikbaar. De jaargegevens kunnen dus op één van de twee manieren worden aangeleverd (maar niet gecombineerd), dit om mogelijke discrepanties tussen beide aanleveringen te voorkomen. Een gedetailleerde beschrijving van de items kunt u vinden in de NICE Datadictionary.

Berichten
oktober 2019