Einde NICE COVID-19 registratie

16 April 2024

De NICE COVID-19 registratie zal op 17 april 2024 worden beëindigd. Dankzij de NICE COVID-19 registratie hebben we in de afgelopen jaren essentiële informatie kunnen verstrekken aan verschillende partijen, zoals het RIVM, het ministerie van VWS en de NVIC. Dit was alleen mogelijk dankzij de inzet van onze deelnemers, die nauwkeurig en tijdig gegevens hebben aangeleverd over COVID-19-patiënten. We willen daarom graag al onze deelnemers bedanken voor hun bijdrage en de tijd en moeite die zij hebben geïnvesteerd om deze registratie mogelijk te maken. Hun toewijding en inbreng waren onmisbaar bij het monitoren en bestrijden van deze pandemie.

 

De NICE COVID-19 registratie zal op 17 april 2024 worden beëindigd. Dankzij de NICE COVID-19 registratie hebben we in de afgelopen jaren essentiële informatie kunnen verstrekken aan verschillende partijen, zoals het RIVM, het ministerie van VWS en de NVIC. Dit was alleen mogelijk dankzij de inzet van onze deelnemers, die nauwkeurig en tijdig gegevens hebben aangeleverd over COVID-19-patiënten. We willen daarom graag al onze deelnemers bedanken voor hun bijdrage en de tijd en moeite die zij hebben geïnvesteerd om deze registratie mogelijk te maken. Hun toewijding en inbreng waren onmisbaar bij het monitoren en bestrijden van deze pandemie.

 

De coronacrisis is voorbij en er is geen noodzaak meer voor een registratie die uitsluitend betrekking heeft op COVID-19. We zijn trots dat het NICE-team een positieve bijdrage heeft kunnen leveren aan de informatieverstrekking tijdens deze crisissituatie en de strijd tegen COVID-19. Hoewel het einde van deze registratie een mijlpaal markeert, herinnert het ons eraan dat alleen gezamenlijke inspanningen en toewijding ons door moeilijke tijden kunnen leiden.

Voor IC-patiënten is de COVID-19 registratie inmiddels opgenomen in de reguliere NICE registratie door het toevoegen van het veld 'Bewezen SARS-CoV2' en het uitbreiden van de lijst met APACHE IV opnamediagnosen. Samen met het RIVM en de EPD-leveranciers werken we aan geautomatiseerde dagelijkse gegevensaanlevering. Deze nieuwe manier van gegevensuitwisseling biedt ons de mogelijkheid om sneller te reageren bij een eventuele toekomstige uitbraak en, indien nodig, de registratie uit te breiden met nieuwe aandoeningen. Voor patiënten op de verpleegafdeling is het VWS bezig met het organiseren van de COVID-19 registratie via een andere partner. Ziekenhuizen zullen hierover verder worden geïnformeerd door het VWS.

 

De website van de NICE COVID-19 registratie en de COVID-19 module op NICE Online zullen vanaf 17 april niet langer beschikbaar zijn. Ook de speciale NICE Online COVID-accounts die werden gebruikt om gegevens voor verpleegafdelingen aan te leveren en in te zien, worden per 17 april beëindigd. In overleg met de ziekenhuizen zal NICE bepalen of en hoelang de COVID-19-gegevens bewaard moeten blijven. We houden u hiervan op de hoogte. Mocht u voor nu nog vragen hebben, over de NICE COVID-19 registratie, dan kunt u contact opnemen met info@stichting-nice.nl.

 

Hoewel de COVID-registratie ten einde is gekomen, zullen we ons als NICE blijven inzetten voor snelle en accurate informatievoorziening over de kwaliteit van zorg op de IC's en zullen we onze deelnemers blijven ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun IC-zorg.

Berichten
april 2024
Einde NICE COVID-19 registratie