Definities registratie items: A-aDO2 en behandelbeperking

14 September 2023

Voor vragen over het juist scoren van de NICE registratie items kunt u altijd contact met ons opnemen, wij helpen u graag om de datakwaliteit verder te optimaliseren. Gelukkig merken we dat u ons goed weet te vinden en ontvangen wij regelmatig vragen omtrent de te registreren items. In de afgelopen periode hebben wij meerdere vragen ontvangen over de registratie items A-aDO2 en behandelbeperking, deze willen we dan ook graag onder ieders aandacht brengen.

A-aDo2

We krijgen steeds vaker signalen dat het aanleveren van de A-aDO2 lastig is voor ziekenhuizen. Omdat deze waarde ook afgeleid kan worden uit de losse bloedgas waarden, is besloten dat de A-aDO2 niet meer aangeleverd hoeft te worden, dit neemt echter niet weg dat het ziekenhuis deze wel intern moet berekenen om de juiste bloedgassen te selecteren en deze aan te leveren. De juiste berekening voor het hoogste alveolair-arterieel zuurstofdruk verschil, zoals omschreven in de data dictionary, is: 7.13 * FIO2 - PaO2 -PaCO2. Hierbij is de FiO2 in %, en de PaO2 en PaCO2 in mmHg.


Behandelbeperking

Met regelmaat krijgen wij een vraag binnen over het scoren van behandelbeperkingen bij IC ontslag. Voor behandelbeperkingen bij IC ontslag is het van belang die beperkingen te scoren die mogelijk bij opname nog niet aanwezig waren maar gedurende de IC opname zijn opgesteld.

Berichten
september 2023