Symposium "Leven na de Intensive Care"

12 december 2019

Op woensdag 4 maart 2020 vindt het symposium "Leven na de IC" plaats. Tijdens dit symposium worden de eerste resultaten van de MONITOR-IC studie gepresenteerd, waarin het fysiek, mentaal en cognitief functioneren na IC-opname zijn onderzocht.

Het symposium “Leven na de IC” vindt plaats op woensdag 4 maart 2020 in Nijmegen. Tijdens het symposium worden de eerste resultaten van de MONITOR-IC studie, onder leiding van het Radboud UMC gepresenteerd. In deze studie zijn het fysiek, mentaal en cognitief functioneren van patiënten na IC-opname zijn onderzocht. NICE heeft aan deze studie bijgedragen door verwerkte en gestandaardiseerde gegevens ter beschikking te stellen indien een aan de studie deelnemende IC daartoe een verzoek indiende. Tijdens het symposium komt ook de vraag aan bod hoe het herstel kan worden bespoedigd en wat de rol van de huisarts hierin is. Het biedt de mogelijkheid om met alle stakeholders tezamen, zorgverleners (van eerste tot derdelijnszorg), patiënten en hun naasten, beleidsmakers en onderzoekers in dialoog te gaan wat de resultaten uit de MONITOR-IC betekenen voor de klinische praktijk, welke onderzoeksvragen en -uitdagingen er zijn op dit gebied en hoe dit in netwerkverband kan worden onderzocht. Heeft u interesse om dit symposium bij te wonen dan kunt u zich via deze link aanmelden.

Berichten
december 2019