NICE2Improve

14 September 2023

NICE2Improve is een module die bestaat uit een dashboard met actiegerichte indicatoren op meerdere domeinen. Het dashboard is sinds kort uitgebreid met indicatoren voor twee nieuwe domeinen, namelijk decubitus en delier, en zal binnenkort uitgebreid worden met indicatoren voor antibioticagebruik.

Decubitus en delirium

Omdat decubitus onderdeel is van de MDS, kunnen alle deelnemende IC’s hun prestatie op deze indicatoren sinds kort inzien via het dashboard. Uw prestatie op de delier indicatoren kunt u alleen inzien indien u ook deelneemt aan de complicatieregistratie. Het dashboard biedt naast een overzicht van uw prestaties over de tijd, ook subgroep informatie en de mogelijkheid om te benchmarken met andere IC’s. Op dit moment is de toolbox, bestaande uit een lijst van voorgestelde verbeteracties, nog niet beschikbaar voor delier en decubitus. Wij verwachten deze binnenkort toe te kunnen voegen, zodra hier meer over bekend is zult u daar informatie over ontvangen. Bent u benieuwd naar deze nieuwe domeinen of heeft u vragen over de module NICE2Improve en/of wilt u een (online) demonstratie, dan kunt u ons mailen via


Antibiotica

Het kan in de praktijk soms een uitdaging zijn om antibioticagebruik op een volgens de richtlijnen goede en verantwoorde manier te vertalen. De module NICE2Improve Antibiotica is ontwikkeld om u hierbij te helpen. De module geeft een overzicht van uw score op vier verschillende antibiotica indicatoren op het gebied van spiegelbepalingen en kweken. Deze indicatoren zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijke literatuur, richtlijnen en input van domeinexperts. De registratiecommissie IC heeft deze module beoordeeld en onderschrijft het belang hiervan voor de verbetering van antibiotica gebruik op de IC.

De NICE2Improve Antibiotica items die nodig zijn voor de antibiotica indicatoren kunt u vinden in onze data dictionary en bestaan voornamelijk uit een selectie medicatie-, lab- en kweekdata. Wij zijn op dit moment met Itémedical en Chipsoft in gesprek over de ontwikkeling van een zogeheten antibiotica module, om gemakkelijk de data vanuit uw IC te extraheren. Hiervoor zijn wij op zoek naar IC’s die geïnteresseerd zijn in deelname aan NICE2Improve Antibiotica. Mocht u interesse hebben, stuur dan een e-mail naar o.v.v. ‘Interesse deelname NICE2Improve Antibiotica’. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op over de vervolg stappen.

Berichten
september 2023