SOFA score op de IC ontslag dag

15 oktober 2019

Een IC-patiënt is op zijn IC ontslag dag vaak niet een gehele dag op de IC aanwezig, hierdoor kan de SOFA score op deze dag mogelijk niet betrouwbaar berekend worden. Er zijn geen onderbouwde richtlijnen over het minimum aantal uur dat een patiënt op een bepaalde SOFA dag aanwezig dient te zijn om een valide SOFA score te kunnen berekenen. Desalniettemin heeft het NICE bestuur besloten dat er voortaan alleen een SOFA score op de IC ontslag dag wordt berekend indien de patiënt minimaal 8 uur op die betreffende dag op de IC aanwezig is geweest. Deze aanpassing wordt centraal doorgevoerd en heeft geen invloed op de registratie van de SOFA gegevens op de IC. De wijziging in de berekening zal aan het eind van dit jaar doorgevoerd worden in de landelijke database van NICE.

Onlangs heeft een opmerkzame deelnemer het berekenen van een betrouwbare SOFA score op de IC ontslag dag onder de aandacht gebracht. Op dit moment wordt voor alle IC-patiënten een SOFA score op de IC ontslag dag berekend op basis van de beschikbare data, echter indien een patiënt slechts 2 uur op deze SOFA dag aanwezig is, kan er wellicht geen valide SOFA score berekent worden. Na literatuur onderzoek bleek dat er geen wetenschappelijke richtlijnen zijn over het minimum aantal uur dat een patiënt op een bepaalde SOFA dag aanwezig dient te zijn om een valide SOFA score te kunnen berekenen. Het NICE bestuur is echter van mening dat een te korte aanwezigheid de validiteit van de berekende SOFA score kan beïnvloeden. Om deze reden heeft het NICE bestuur in samenspraak met de betrokken deelnemer besloten om alleen een SOFA score op de IC ontslag dag te berekenen indien de patiënt minimaal 8 uur op de betreffende dag op de IC aanwezig is geweest. Er is voor dit afkappunt gekozen omdat het beleid rond een patiënt meestal per dienst (8 uur) wordt geëvalueerd en eventuele wijzigingen in de behandeling worden doorgevoerd. Voor de IC opnamedag zal er wel altijd een SOFA score bepaald worden omdat de behandeling en belangrijke gegevens omtrent fysiologie en laboratorium waarden in de eerste uren van IC opname worden bepaald. Een kortere periode heeft op de eerste IC opnamedag daarom minder invloed op de SOFA score dan op de IC ontslag dag.

 

De aangepaste berekening van de SOFA score op de IC ontslag dag zal aan het eind van dit jaar doorgevoerd worden in de landelijke database van NICE. Deze aanpassing wordt centraal doorgevoerd en heeft geen invloed op de registratie van de SOFA gegevens op de IC.

Berichten
oktober 2019