Resultaten COVID-19 studies

30 Juni 2022

In deze sessie werden nieuwe resultaten van verschillende COVID-19 onderzoeken gepresenteerd. Er werd ingegaan op de lange termijn uitkomsten van COVID-19 patiënten, het (sepsis) fenotype van de COVID-19 patiënten, de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende COVID-19 golven en de uitkomsten van de non-COVID-19 patiënten die gedurende de pandemie opgenomen zijn geweest.

De COVID-19 pandemie kenmerkt zich door verschillende golven waarin het aantal COVID-19 IC-opnamen is verhoogd. Medio 2021 leek de sterfte onder COVID-19 patiënten af te nemen ten opzichte van de eerste golf in 2020, echter in de latere golven eind 2021 en begin 2022 was de sterfte weer toegenomen tot op het niveau van de eerste golf. Wellicht dat de daling niet verklaard kon worden door meer bekendheid met de ziekte en/of de betere behandeling, maar door seizoensinvloeden? Dit moet nader onderzocht worden.

 

Onder de opgenomen COVID-19 patiënten ligt de gemiddelde sterfte 12 maanden na IC opname op 30%. De meeste sterfgevallen vinden plaats in de eerste 3 maanden na IC opname. Patiënten met een of meerdere comorbiditeiten en patiënten met een lagere BMI hebben meer risico op sterfte ten opzichte van de patiënten zonder comorbiditeiten en een hogere BMI.

 

De behandeling met dexamethason lijkt vooral te werken bij patiënten met een fenotype dat geassocieerd is met een meer uitgesproken inflammatie. Het blijkt dat een sepsis fenotype geen perfecte match is voor COVID-19 patiënten. Onderzoek heeft drie verschillende fenotypes onder de COVID-19 patiënten aangetoond. De relatief jonge patiënten met een hoge BMI en ventilatieproblemen hebben de laagste sterftekans en de COVID-19 patiënten met nierdisfunctie en meer inflammatie hebben de hoogste kans op sterfte.

 

Gedurende de COVID-19 pandemie zijn er minder non-COVID patiënten opgenomen in vergelijking met voorgaande jaren. De opgenomen non-COVID patiënten in 2020 en 2021 hadden minder vaak comorbiditeiten, werden vaker beademd en behandeld met vasoactieve medicatie en hadden een hogere sterfte in vergelijking met de patiënten opgenomen in de jaren 2018/2019. Ook na case-mix correctie was er een verhoogde sterfte te zien in vergelijking met de patiënten opgenomen in 2018/2019, het is echter de vraag of er met behulp van de NICE data voldoende gecorrigeerd kan worden voor de verschillen in case-mix in de opgenomen patiënten.

Berichten
juni 2022