NICE registratiecommissie

15 oktober 2019

In het kader van het beheer van de NICE-registratie en de belangenbehartiging van de NICE deelnemers, zal een registratiecommissie worden ingesteld met vertegenwoordigers uit deelnemende ziekenhuizen. De leden van deze registratiecommissie worden voorgedragen door de Raden van Bestuur van de deelnemende ziekenhuizen. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de NICE registratiecommissie, dan kunt u dit via uw Raad van Bestuur kenbaar maken aan de NFU/NVZ.

In het kader van het beheer van de NICE-registratie en de belangenbehartiging van de NICE deelnemers, zal een registratiecommissie worden ingesteld met vertegenwoordigers uit (maximaal 15) deelnemende ziekenhuizen. Deze registratiecommissie zal stichting NICE adviseren over beslissingen ten aanzien van methodologische en/of logistieke instructies die stichting NICE mag geven aan de verwerker van de registratie. Het reglement voor deze registratiecommissie is te vinden op onze website. De leden van deze registratiecommissie worden voorgedragen aan de NFU/NVZ door de Raden van Bestuur van de deelnemende ziekenhuizen. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de NICE registratiecommissie, dan kunt u dit kenbaar maken via uw Raad van Bestuur. In het geval iemand anders uit uw ziekenhuis (bijvoorbeeld de functionaris gegevensbescherming) wordt voorgedragen, dan zouden we het op prijs stellen als u deze persoon informeert over het belang van de NICE-registratie voor uw afdeling. We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog inhoudelijke vragen over deelname aan de registratiecommissie, dan kunt u deze stellen via: of contact opnemen met de NFU/NVZ.

Berichten
oktober 2019
´╗┐