Cloud infrastructuur

14 September 2023

Om de NICE registratie duurzaam en toekomstgericht te maken en onze systemen snel en beschikbaar te houden, is het noodzakelijk om onze infrastructuur te moderniseren. Om deze reden zal de NICE infrastructuur worden verplaatst naar een (private) cloudomgeving bij Vancis.

De overstap naar de cloud is een essentiële stap die we moeten nemen om onze gehele dienstverlening te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Binnen de bestaande infrastructuur van Amsterdam UMC zijn we beperkt in onze mogelijkheden om verder op te schalen en verbeteringen aan te brengen in onze diensten. Zo hebben wij bijvoorbeeld de onderliggende historische data van de NICE Online Analyse tool moeten beperken tot maximaal 5, desondanks zult u mogelijk nog steeds merken dat de NICE Online analyse tool soms traag is. De overstap naar de cloud biedt bovendien extra mogelijkheden m.b.t. informatiebeveiliging, zoals de implementatie van two-factor authenticatie voor toegang tot de gegevens op NICE Online. Ook maakt deze overstap het mogelijk om in de toekomst dagelijkse geautomatiseerde data-aanleveringen te ondersteunen, wat bijdraagt aan efficiëntie, reductie van de administratieve lasten en snellere feedback aan de IC's.

Om de overgang naar de cloud mogelijk te maken, heeft een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de FG- en CISO-netwerken van de NVZ en NFU, juristen en de afdeling Klinische Informatiekunde van het Amsterdam UMC als vertegenwoordiger van de verwerker zorgvuldig de randvoorwaarden en privacyaspecten geëvalueerd. Ook is er extern een onafhankelijk advies ingewonnen om ervoor te zorgen dat alle aspecten grondig geëvalueerd zijn. Hieruit is een positief advies gekomen en kunnen we stappen zetten om de data naar de Cloud te brengen. Meer achtergrondinformatie over de noodzaak en het proces van security analyse vindt u in het document ‘Toelichting NICE data infrastructuur.pdf’.

Wij hopen op uw steun en medewerking bij deze stap om de NICE registratie en de bijbehorende infrastructuur voor onze deelnemers te verbeteren. Mocht u vragen of behoefte aan meer informatie hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Berichten
september 2023