Voortzetting COVID-19 registratie

6 april 2023

Er is recent een besluit genomen door het ministerie van VWS op basis van het laatste OMT-advies. Eind maart heeft het ministerie van VWS een brief gestuurd naar ziekenhuizen waarin het belang van het registreren van COVID-19 patiënten wordt benadrukt.

Het is cruciaal om de monitoring en surveillance van COVID-19 op patiëntniveau voort te zetten, waarbij specifiek de registratie van COVID-19 patiënten bij NICE wordt benadrukt. Op deze manier kan men veranderingen in de ernst van nieuwe varianten waarnemen en de bescherming door vaccinatie monitoren, wat van belang is voor advisering over nieuwe vaccinatierondes. Hoewel NICE dit belang onderschrijft, is er behoefte aan een toekomstbestendige oplossing waarbij de registraties voor LCPS en NICE gecombineerd worden. Wij vinden dat onze kerntaak is om onze deelnemers van snelle en goede informatie te voorzien omrent de kwaliteit van zorg op de IC’s en dat we al onze aandacht en prioritering daaraan moeten besteden. Het is niet onze ambitie om de landelijke COVID-19 registratie voor de verpleegafdelingen en IC’s te blijven faciliteren. Daarom zal de VWS een werkgroep oprichten om in beeld te brengen welke instrumenten, datastromen en publieksinformatie minimaal benodigd zijn voor goed inzicht in de monitoring van de druk op de zorg en surveillance in de ziekenhuizen. Wij willen u, mede namens de VWS en het RIVM, in ieder geval vragen om de COVID-19 registratie bij NICE tot het einde van dit jaar voort te zetten. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Hartelijk dank voor uw inzet en moeite!

Berichten
april 2023