Problemen met de aanlevering van de PaO2-FiO2 ratio

15 oktober 2019

Recent heeft NICE R&S bij een aantal ziekenhuizen onjuistheden in de aangeleverde PaO2, FiO2 en/of PaO2/FiO2 ratio gevonden. De problemen bleken veroorzaakt te worden door onjuistheden in de software die werd gebruikt om de data te extraheren. De ziekenhuizen met grote afwijkingen in de aangeleverde data zijn reeds benaderd en de data is inmiddels voor een groot gedeelte hersteld. Wij willen alle deelnemers vragen om voor de zekerheid te controleren of de PaO2, FiO2 en/of PaO2-FiO2 ratio juist worden aangeleverd.

Door het analyseren van een trendbreuk in de VLAD curve van een deelnemer is recent ontdekt dat er een aantal ziekenhuizen onjuiste PaO2, FiO2 en/of PaO2-FiO2 ratio’s aanleverden. De problemen waren verschillend, maar werden allen veroorzaakt door onjuistheden in de software die werd gebruikt om de data te extraheren. De ziekenhuizen met grote afwijkingen in de aangeleverde data zijn reeds benaderd en de data is inmiddels voor een groot gedeelte hersteld. Op basis van de aangeleverde data is het bij kleine afwijkingen lastig te bepalen of de aangeleverde waarden daadwerkelijk kloppen. De PaO2, FiO2 en PaO2-FiO2 ratio worden allen gebruikt bij het berekenen van de APACHE IV SMR en onjuiste waarden kunnen daardoor leiden tot een onterecht hoge of lage SMR. Om deze reden willen wij onze deelnemers vragen om voor de zekerheid te controleren of de PaO2, FiO2 en/of PaO2-FiO2 ratio juist worden aangeleverd. Het is hierbij van belang om onder andere te controleren of de waarden in mmHg en niet in kPa worden aangeleverd. Vanwege de grote invloed van deze foutieve aanleveringen op de (landelijke) SMR is besloten het openstellen van Data in Beeld uit te stellen tot eind oktober.

Berichten
oktober 2019