Update modules

14 September 2023

De registratiecommissie IC heeft de jaarlijkse evaluatie van de NICE registratie items uitgevoerd, naar aanleiding daarvan zal een aantal complicaties uit de complicatieregistratie komen te vervallen en zal de Clinical Frailty Scale (CFS) worden toegevoegd aan de MDS registratie. Er wordt betwijfeld of de sepsis en glucoseregulatie in de huidige zorgpraktijk nog voldoende meerwaarde bieden, na een inventarisatieronde wordt besloten of deze komen te vervallen.

De registratiecommissie IC (RC-IC) is vertegenwoordigd door de stichting NICE, NVIC, V&VN IC en de FCIC en ondersteunt Stichting NICE bij het volbrengen van onze missie. Zo evalueert de RC-IC jaarlijks de NICE registratie items t.b.v. verbetering, doorontwikkeling en het optimaal aansluiten bij de zorgpraktijk. Hieronder vindt u de belangrijkste bevindingen/besluiten uit deze jaarlijkse evaluatie:

Berichten
september 2023