Terugblik op 2019

12 december 2019

Naast het leveren van goede service aan onze deelnemers om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de IC zorg hebben we in het afgelopen jaar veel tijd en energie gestopt in de gevolgen van de nieuwe AVG. Maar we hebben ook aan andere projecten gewerkt, bijvoorbeeld aan de actiegerichte pijnindicatoren, onderzoek naar de effectiviteit van feedback en het terugdringen van de administratielast.

Ook dit jaar hebben alle Nederlandse IC’s zich weer ingezet om de NICE data aan te leveren, waarvoor stichting NICE heel dankbaar is omdat alleen dan de benchmark gegevens een betrouwbaar beeld kunnen geven. Met behulp van deze gegevens was het tevens mogelijk om weer een mooi jaarboek te publiceren, dit keer met het thema "Het nut van de NICE-registratie". Door de invoering van de nieuwe AVG was stichting NICE genoodzaakt om nieuwe contracten met de deelnemers (de ziekenhuizen) en de databeheerders (NICE research&support) op te stellen. In het afgelopen jaar is er veel tijd en energie gestoken om samen met NVZ en NFU dit te realiseren zodat data aanlevering in de toekomst mogelijk blijft. NICE research&support is trots dat ook in 2019 de ISO9001, ISO27001 en NEN7510 certificering is behaald, hetgeen aanduidt dat de kwaliteit van onze processen goed is en er zorgvuldig en verantwoordelijk met de aangeleverde data wordt omgegaan. Naast deze meer juridische aangelegenheden heeft stichting NICE zich dit jaar wederom ingezet om de data zo optimaal mogelijk te gebruiken zodat deze daadwerkelijk kan resulteren in de kwaliteitsverbetering op de IC. We hebben aangetoond dat het dashboard van de actiegerichte pijnindicatoren en de bijbehorende toolbox leidt tot het starten van meer verbeterinitiatieven om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Stichting NICE is van mening dat de data registratie zinvol moet zijn en dat de gebruikte kwaliteitsindicatoren daadwerkelijk ondersteuning moeten bieden bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de praktijk. Daarom zijn de huidige kwaliteitsindicatoren in samenwerking met onze deelnemers kritisch geëvalueerd om te beoordelen of deze nog steeds zinvol zijn en behouden moeten blijven. Dit initiatief is goed ontvangen door zowel onze deelnemers als de FMS. Steeds meer IC’s zijn NICE2Share gaan gebruiken om regiobijeenkomsten te voeden met objectieve data over wat er met IC-patiënten in de regio gebeurt. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten en het gebruik van de NICE applicaties zijn nieuwe wensen ontstaan waar we aan gaan werken. NICE is ook actief betrokken geweest bij het samenwerkingsverband van Kwaliteitsregistraties waarin zes landelijke kwaliteitsregistraties de handen ineen geslagen hebben om de gezamenlijke ambitie uit te werken voor beter inzicht in relevante uitkomsten op basis van uniform gedefinieerde zorgdata, verbetering van ICT structuur, afname van administratieve lasten voor professionals en afname van kosten. Kortom, we kijken tevreden terug op een productief jaar en hopen dat komend jaar met de hulp van alle IC’s wederom een succes wordt.

Berichten
december 2019