Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling via FHIR

29 Februari 2024

De HLA-partijen in de medisch-specialistische zorg legden in 2018 de uitdrukkelijke wens vast om goede governance-afspraken te maken over kwaliteitsregistraties en bijhorende dataverzameling. De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) staat op het punt te worden aangenomen, wat nieuwe eisen stelt aan gegevensaanlevering.

Met de invoering van de Wkkgz worden zowel kwaliteitsregistraties die gegevens ontvangen als ziekenhuizen en andere zorginstellingen die gegevens aanleveren binnenkort wettelijk verplicht om gestandaardiseerde gegevensuitwisseling te hanteren (voor meer informatie zie Shared Service Center Data Governance (SSC-DG)). Deze verandering wordt gedreven door een groeiende erkenning van de waarde van interoperabiliteit in de gezondheidszorg. Als een opkomende standaard voldoet FHIR aan deze eisen en biedt het een stevige basis voor veilige en naadloze gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen en zorgverleners. Daarom is ervoor gekozen om FHIR landelijk als standaard te gaan gebruiken voor gegevensuitwisselingen in de zorg.


Een veelbelovend aspect van FHIR is de potentie om administratieve lasten aanzienlijk te verminderen. Door een gestandaardiseerde aanpak kunnen zorginstellingen efficiënter informatie delen, waardoor dubbel werk, fouten en vertragingen worden verminderd. Dit resulteert niet alleen in kostenbesparingen, maar stelt zorgverleners ook in staat zich te concentreren op het belangrijkste: de zorg voor de patiënt.


FHIR biedt een gestandaardiseerde en flexibele aanpak voor het delen van gezondheidsgegevens, wat resulteert in aanzienlijk snellere terugkoppeling. Deze snelheid is cruciaal in situaties zoals de COVID-19 pandemie en voor de SARI-surveillance van het RIVM, waar actuele gegevens over patiëntkenmerken en behandeling essentieel zijn voor beleidsvorming. Door FHIR te gebruiken, verhoogt onder andere de waarde van NICE2Improve, omdat u snel en efficiënt toegang krijgt tot uitkomstinformatie, waardoor u beter kunt reageren op de behoeften van de patiënt en de kwaliteit van de zorg kunt verbeteren.


In samenwerking met de NICE-registratie heeft Itémedical reeds de mogelijkheid ontwikkeld om gegevensuitwisseling via FHIR te laten verlopen, welke momenteel in productie is in verschillende ziekenhuizen. Chipsoft werkt ook aan de mogelijkheid om gegevens via FHIR uit te wisselen, deze wordt momenteel nog getest maar zal binnenkort beschikbaar komen. Deze nieuwe manier van gegevensaanlevering heeft geen invloed op de gegevensbescherming. De inhoud van de dataset blijft ongewijzigd en alle afspraken met betrekking tot privacy en gegevensbescherming die zijn vastgelegd in de huidige verwerkersovereenkomst blijven geldig. Het enige dat verandert, is de wijze van gegevensuitwisseling, namelijk via een FHIR-bericht in plaats van een MS Access-database. Het blijft een "Push"-mechanisme, waarbij nieuwe gegevens automatisch worden verzonden naar de FHIR-server van de verwerker zodra deze beschikbaar zijn.


Om de datakwaliteit in de centrale database te garanderen, zal de data een label 'isGevalideerd' krijgen. Omdat FHIR-berichten automatisch worden verzonden, kan het gebeuren dat verzonden informatie nog niet is gecontroleerd (gevalideerd). We verwachter echter dat deze ongevalideerde gegevens van voldoende kwaliteit zijn voor geaggregeerde statistieken. Voor rapportages en vergelijkbare doeleinden zal alleen gebruik worden gemaakt van data waarvoor 'isGevalideerd' is ingesteld op ‘waar’.


Kortom, de overstap naar FHIR voldoet niet alleen aan toekomstige wettelijke vereisten, maar biedt ook voordelen zoals verbeterde operationele efficiëntie en betere zorgresultaten. Bovendien kunnen we door nu over te stappen profiteren van een projectsubsidie van het RIVM die dit jaar nog beschikbaar is. We zijn ervan overtuigd dat we samen met u de uitdagingen die bij de overgang naar FHIR komen kijken kunnen overwinnen. Uiteraard staan wij klaar om te helpen en ondersteuning te bieden waar nodig.

Berichten
april 2024
februari 2024