Verpleegkundige NICE bijeenkomst: Verpleegkundige regie door data

29 Februari 2024

Om de betrokkenheid van verpleegkundigen bij de NICE registratie te vergroten wordt er op 16 april 2024 van 10:00-15:00 uur een eerste bijeenkomst speciaal voor de verpleegkundigen georganiseerd in het Van der Valk Hotel in Breukelen. U kunt zich inschrijven per mail naar

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, wil NICE de IC-verpleegkundigen graag nog actiever betrekken bij de registratie. De verpleegkundigen spelen immers een cruciale rol in de patiëntenzorg en beïnvloeden daarmee direct de uitkomsten. Hun inzichten zijn dan ook essentieel om de NICE-registratie beter af te stemmen op de praktijk en daarmee de registratie verder te optimaliseren. Voor wie het nog niet heeft doorgegeven, wij ontvangen graag van elke IC een verpleegkundige als extra NICE contactpersoon.


Op 16 april 2024 wordt er een eerste bijeenkomst speciaal voor de verpleegkundigen georganiseerd. Er is een interessant programma opgesteld waarbij het met name de bedoeling is om samen in discussie te gaan over hoe de NICE registratie nog beter kan aansluiten bij de wensen van verpleegkundigen. Welke indicatoren die interessant en nuttig kunnen zijn voor IC-verpleegkundigen worden op dit moment door de NICE geregistreerd en kunnen we dit verder uitbreiden met nieuwe indicatoren? Hoe worden de resultaten teruggekoppeld en kan dat verder geoptimaliseerd worden? Er worden verschillende voorbeelden gegeven over hoe de NICE data op dit moment gebruikt kan worden in de dagelijkse praktijk en welke meerwaarde dit voor de verpleegkundigen kan bieden. Tot slot bespreken we vervolgstappen om de inspraak van verpleegkundigen in de NICE registratie verder te vergroten. Inschrijven voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar

Berichten
april 2024
februari 2024