Discussiebijeenkomst

13 Juni 2024

 

Op woensdag 11 juni vond de NICE Discussiebijeenkomst 2024 plaats. Met meer dan 100 geïnteresseerden, levendige en interessante discussies beschouwen wij deze dag als zeer succesvol. Was u erbij? Dan horen wij graag uw ervaring en vragen u het evaluatieformulier in te vullen. De presentaties, in geanonimiseerde vorm, zijn nu ook te downloaden via NICE online. We hopen u allen weer te mogen verwelkomen tijdens de NICE Discussiebijeenkomst in 2025.

 

De bijeenkomst begon dit jaar met een pre-workshop waarin een demonstratie werd gegeven over het gebruik van de NICE analysetool en onderliggende applicaties. Deze tool helpt om inzicht te krijgen in de resultaten over de tijd en deze te vergelijken met verschillende benchmarks. De meerwaarde van NICE2Share werd ook getoond: door binnen een regio of samenwerkingsverband samen naar de resultaten te kijken, kunnen ziekenhuizen van elkaar leren, meer begrip van de data krijgen en verbeterinitiatieven starten.

 

Tijdens de introductie werd duidelijk dat stichting NICE hard heeft gewerkt aan essentiële projecten. Deze zijn vaak niet direct zichtbaar voor de deelnemers, maar cruciaal voor de toekomst van de registratie. Denk aan de landelijke eisen voor kwaliteitsregistraties vanuit de IGC en DGC, de mogelijkheid om data via FHIR-berichten aan te leveren voor real-time verwerking en de overgang naar de cloud. Ook komend jaar zal stichting NICE zich inzetten om de registratie verder te optimaliseren door samenwerkingen te intensiveren en nieuwe innovatieve projecten te starten, waaronder het project 'samen beslissen'.

 

Vervolgens werd een update gegeven over de ontwikkelingen binnen de NICE2Improve module, die zich onder andere richt op antibioticagebruik op de IC. Er zijn vijf indicatoren opgesteld: afname bloedkweken bij start antibiotica, spiegelbepaling (TDM) indien geïndiceerd, SDD/SOD bij patiënten >3 dagen opgenomen, surveillance kweken bij SDD/SOD en kwantiteit van antibioticagebruik. Data van een select aantal ziekenhuizen toont veel variatie en ruimte voor verbetering, wat verder onderzocht zal worden. Ziekenhuizen worden uitgenodigd om deel te nemen en data aan te leveren voor NICE2Improve antibiotica. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via info@stichting-nice.nl.

 

In de daaropvolgende sessies werden verschillende onderwerpen plenair behandeld. Zo werd er aangetoond dat er veranderingen zijn in het aantal opnamen over de tijd. Deze trends werden na de COVID-pandemie opgemerkt, maar bleken vaak al voor de pandemie te zijn ingezet. Met name het aantal opnamen van 80-plussers lijkt te zijn afgenomen. Ook heeft NICE een koppeling met het CBS gemaakt om onder andere te kijken naar de variatie in sociaal-economische status en het effect op patiëntuitkomsten. Dit onderzoek staat nog in de startfase, maar de eerste resultaten tonen variaties tussen IC’s en regio’s aan, waarbij de sociaal-economische status in academische ziekenhuizen over het algemeen hoger lijkt te liggen. Daniela Schulz van de NHR gaf een inspirerende presentatie over het gebruik van registratiedata voor kwaliteitsverbeterprojecten, wat de kwaliteit van zorg significant heeft verbeterd. Als NICE kunnen we veel leren van de activiteiten en strategieën van andere landelijke registraties.

 

In de parallelsessies kwamen verschillende onderwerpen aan bod. De resultaten van drie interessante onderzoeken werden gepresenteerd: een vergelijking in de kenmerken en uitkomsten van COVID-19-patiënten opgenomen tijdens de opeenvolgende fasen van de COVID-19-pandemie in Nederland, de gevolgen van de COVID-19 pandemie op de non-COVID-19 zorg en de uitkomsten van IC-patiënten met acuut-op-chronisch leverfalen. De data van IC’s met minder dan 500 IC-opnamen per jaar werd naast elkaar gezet, waaruit bleek dat er ook onder deze ziekenhuizen veel variatie is. Dit vormde een uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. In opvolging van de verpleegkundigenbijeenkomst op 16 april werd verder ingegaan op de noodzaak en wens om verpleegkundigen meer te betrekken bij de NICE-registratie en welke vervolgstappen daarvoor ondernomen kunnen worden. De data van de cardiochirurgische centra werd naast elkaar gezet en de verschillen en overeenkomsten werden bediscussieerd om zo van elkaar te leren. Tot slot werd de jaarlijks terugkerende sessie 'Ziekenhuizen op een rij' gepresenteerd, waarin de resultaten van alle ziekenhuizen transparant werden getoond en de bestaande verschillen tussen de Nederlandse IC’s inzichtelijk gemaakt. De dag werd afgesloten met de bekendmaking van de felbegeerde prijs voor de beste NICE datakwaliteit, die dit jaar naar het Haga ziekenhuis ging. Van harte gefeliciteerd!

Berichten
juni 2024