Aanleveringsproblemen Chipsoft

29 Februari 2024

Diverse ziekenhuizen die de software van Chipsoft gebruiken, hebben eind januari een e-mail ontvangen betreffende ontbrekende vitale parameters in de aangeleverde data. Het probleem lijkt te ontstaan door het niet openen van tabbladen of het ontbreken van validatie tijdens gegevensinvoer. Naast deze kwestie hebben wij ook meldingen ontvangen van andere aanleveringsproblemen. Wij zijn reeds in gesprek met Chipsoft om de data-extractie te verbeteren.

Indien de vitale parameters niet aan NICE worden aangeleverd, worden deze als niet afwijkend beschouwd bij het bepalen van de verwachte sterftekansen. Dit kan leiden tot een onderschatting van de verwachte sterftekans en resulteren in een hogere SMR indien de vitale parameters in werkelijkheid wel afwijkend zijn. Inmiddels is bekend dat dit probleem kan ontstaan doordat de tabbladen fysiologie en lab niet worden geopend tijdens het vullen van de NICE gegevens of doordat de metingen niet gevalideerd zijn. Wij willen u aanraden om betreffende records met missende vitale parameters door te nemen en waar mogelijk aan te vullen. Indien gewenst kunnen wij u een overzicht vertrekken met de opnamenummer waar dit probleem zich voordoet. De aangevulde vitale parameters kunnen vervolgens met een volgende data upload bij ons aangeleverd worden.


Naast bovenstaand probleem hebben wij van diverse ziekenhuizen ook meldingen gekregen over andere aanleveringsproblemen met Chipsoft, waaronder problemen met betrekking tot de KIIC beademingsgegevens en de IC ontslagdatum en tijd. Naar aanleiding van de bij ons gemelde problemen hebben wij een brief opgesteld en naar Chipsoft verstuurd, en momenteel zijn we met hen in gesprek om te kijken hoe we de data extractie en samenwerking kunnen verbeteren. Hierbij wordt gedacht aan het herinvoeren van de gebruikersbijeenkomsten en het laten meekijken van Chipsoft bij het uitvoeren van de NICE site visits. Belangrijk blijft dat wanneer u een probleem constateert u hiervoor een supportcall indient via uw applicatiebeheerder en/of een melding maakt op de gebruikerssite voor de IC. Daarnaast worden ook wij graag op de hoogte gehouden van eventuele ervaren problemen en mogelijk gevonden oplossingen. Samen streven we naar een verbeterde samenwerking met Chipsoft om zo de data extractie en daarmee de kwaliteit van de NICE data te optimaliseren.

Berichten
april 2024
februari 2024