Over ons

De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzorgt de continue en complete registratie van alle beschikbare data van deelnemende IC afdelingen, met als doel het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van IC zorg.

De NICE-registratie is in 1996 opgericht door de beroepsgroep van intensivisten voor intensivisten, IC-verpleegkundigen en (voormalige-) IC-patiënten. Sinds 2016 doen alle Nederlandse IC's mee aan deze kwaliteitsregistratie en worden per jaar de gegevens van ongeveer 75.000 nieuwe IC opnamen toegevoegd.

 

 

 

Door de continue en complete registratie en het interactieve karakter krijgen IC’s inzicht in mogelijke ruimte voor kwaliteitsverbetering en kunnen zij het effect van hierop gerichte maatregelen evalueren. Deelnemers kunnen eigen prestaties voor verschillende patiëntenpopulaties volgen in de tijd en/of vergelijken met nationale gemiddelden of andere benchmarks zoals de regio.

Daarmee is de NICE-registratie een waardevol instrument in de kwaliteitsborging van IC-zorg. De registratie is tevens een belangrijke bron voor het doen van onderzoek gericht op kwaliteit van IC-zorg en het verstrekken van uitkomstinformatie aan patiënten in het kader van samen beslissen.

 

 

Missie

 • Een waardevol instrument zijn voor IC’s om de kwaliteit van IC-zorg te monitoren en optimaliseren en de uitkomsten transparant te maken.
 • Bijdragen aan uitkomstgerichte IC-zorg door het beschikbaar maken van tijdige en adequate uitkomstinformatie t.b.v. kwaliteitsverbetering en samen beslissen.
 • Een belangrijk bron zijn voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gericht op evaluatie van IC-zorg en innovatie.

 

 

Visie

 • NICE is een vooraanstaande medische registratie die zowel door deelnemers als door stakeholders als “best practice” wordt gezien. NICE blijft zich ontwikkelen om deze rol en positie vast te houden.
 • NICE ontwikkelt zich door van een benchmark organisatie naar een actieve ondersteuner van projecten die kwaliteit van IC-zorg bevorderen.
 • NICE draagt bij aan een lerend zorgsysteem door het inzichtelijk maken van die aspecten van kwaliteit van zorg die voor patiënt-, arts en beleidsmaker belangrijk zijn, dat wil zeggen aspecten die gerelateerd zijn aan uitkomsten, maar ook aan proces en structuur.
 • NICE biedt ondersteuning aan artsen en patiënten bij het samen beslissen.
 • NICE ondersteunt netwerken en regio’s bij de organisatie van IC-zorg.
 • NICE betrekt de verpleegkundigen bij haar activiteiten.
 • NICE etaleert zich nadrukkelijk als de kwaliteitsregistratie van de wetenschappelijke vereniging (NVIC).
 • NICE volgt de technologische ontwikkelingen op het gebied van dataregistratie (FAIR, FHIR) en data-analyse (Machine learning) om de pionierspositie te behouden.
 • NICE zet zich in voor het ontwikkelen van stuurinformatie t.b.v. het verbeteren van datakwaliteit.

 

 

Organisatiestructuur

De stichting NICE is een stichting zonder winstoogmerk en is opgericht door de beroepsgroep van intensivisten voor intensivisten. De stichting NICE heeft een bestuur waarin intensivisten en IC-verpleegkundigen uit kleine en grote IC’s vertegenwoordigd zijn. De registratiecommissie IC ondersteunt de Stichting NICE bij het volbrengen van haar missie o.a. door de indicatoren en data items periodiek te evalueren t.b.v. verbetering, doorontwikkeling en het optimaal aansluiten bij de zorgpraktijk. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het NICE bestuur, de NVIC commissie Kwaliteit, V&VN IC (IC-verpleegkundigen) en FCIC/IC-Connect (patiënten).

 

organogram

 

Het bestuur van de stichting NICE en de registratiecommissie IC geven instructies ten aanzien van de te verwerken data en indicatorsets en gewenste functionaliteit voor informatieproducten aan de verwerker van de NICE-registratie, NICE Research&Support van de afdeling Klinische Informatiekunde in het Amsterdam UMC. Het academisch, non-profit karakter van deze afdeling biedt informatiekundige kennis op o.a. het gebied van informatiestandaarden, datakwaliteit, case-mix correctie en de werkingsmechanismen achter benchmarking. Hiermee is evidence-based registratiekunde mogelijk en wordt de data omgezet naar waardevolle informatieproducten waarmee de kwaliteit van IC-zorg kan worden verbeterd.

 

Centra leveren data aan vanuit hun EPDs aan de verwerker. Alleen de ziekenhuizen en de verwerker hebben toegang tot de data.