Introductie

De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzorgt de continue en complete registratie van alle beschikbare data van deelnemende IC afdelingen, met als doel het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van IC zorg.

De Stichting NICE is een stichting zonder winstoogmerk en is opgericht door de beroepsgroep van intensivisten voor intensivisten. Inmiddels doen alle Nederlandse IC's mee aan dit initiatief en worden per jaar de gegevens van ongeveer 80.000 nieuwe IC opnamen aan de NICE database toegevoegd.

 

 

 

Door de continue en complete registratie en het interactieve karakter ontstaat de mogelijkheid kwaliteitsproblemen te identificeren, te analyseren en het effect van hierop gerichte maatregelen te evalueren. Deelnemers kunnen eigen prestaties voor verschillende patiëntenpopulaties volgen in de tijd en/of vergelijken met nationale gemiddelden of andere benchmarks.
Daarmee is NICE registratie een waardevol instrument in de kwaliteitsborging van IC zorg.

 

Tot slot is de registratie een belangrijke bron voor het doen van onderzoek gericht op kwaliteit van IC zorg.

Wist u dat...

50% van alle IC patiënten wordt opgenomen na een operatie

Agenda

Discussiebijeenkomst

25 juni 2020

 

Scholingsdata

28 mei 2020

08 oktober 2020

 

focus IC Jaarboek 2018
jaarboek
download