NICE onderzoeken

19 Juni 2023

De resultaten van 3 verschillende onderzoeken waarbij NICE data is gebruikt, zijn gepresenteerd. Het SIMPLIFY-onderzoek dat zich richt op het verminderen van het aantal meldingen vanuit het medicatiebewakingssysteem zodat deze effectiever wordt, een onderzoek naar de uitkomsten van oudere COVID-19 patiënten en het RESCUE project dat zich richt op medicatie-geïnduceerd acuut nierfalen.

Minder medicatie interactie meldingen

De huidige medicatiebewakingssystemen op de IC, die artsen waarschuwen voor medicatie interacties tijdens het voorschrijven, schieten hun doel voorbij door de overvloed aan signalen, het routinematig wegklikken van de signalen en het gebrek aan afstemming op de specifieke context van de IC. Gezien de continue monitoring en vaak kritieke situatie van IC-patiënten, is er behoefte aan een andere aanpak voor medicatiebewaking met betrekking tot medicatie interacties op de IC. Door de implementatie van de SIMPLIFY-lijst, die relevante medicatie interacties voor de IC bevat, kan de blootstelling aan interacterende medicatie bij IC-patiënten worden verminderd, waardoor het medicatiebewakingssysteem effectiever wordt.


Uitkomsten van oudere COVID-19 patiënten

De IC- en ziekenhuissterfte van patiënten van 70 jaar en ouder, opgenomen op de IC met COVID-19 is hoog en aanzienlijk hoger dan de mortaliteit van oudere patiënten opgenomen met andere pneumonieën. Desalniettemin overleefde ruim de helft van de 70-plussers opgenomen op Nederlandse IC’s vanwege COVID-19 de ziekenhuisopname.


Detectie van medicatie-geïnduceerd acuut nierfalen

Het RESCUE project levert een bijdrage aan het bestuderen van medicatie-geïnduceerd acuut nierfalen met behulp van NICE en additionele EPD data van 15 IC’s. In het onderzoek is de blootstelling aan 44 (mogelijk) nefrotoxische medicatiegroepen en de incidentie van acuut nierfalen in kaart gebracht. De associatie tussen deze 44 medicatiegroepen en acuut nierfalen is geanalyseerd waarbij gecorrigeerd is voor confounders, 14 medicatiegroepen bleken geassocieerd te zijn met een hoger risico op acuut nierfalen. Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een causaal predictiemodel ter ondersteuning van de detectie van vancomycine-geïnduceerd acuut nierfalen.

Berichten
december 2023
september 2023
juni 2023
april 2023