Rapportage externe indicatoren

19 december 2019

Ook dit jaar zal NICE het rapport met externe indicatoren voor u genereren, naar verwachting zal deze begin februari voor u klaar staan op onze website. Naar aanleiding van het addendum op de Kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive Care is de indicator "Aanwezigheid intensivist" door de NVIC aangepast. Hierdoor kan deze indicator niet meer met behulp van de KIIC registratie berekend worden.

In het addendum op de Kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive Care wordt vermeld dat de aanwezigheid en exclusieve beschikbaarheid van de intensivist gedurende de avond- en nachtdienst niet langer verplicht is. Om deze reden heeft de NVIC voor 2019 de indicator “Aanwezigheid intensivist” aangepast en wordt er nu gevraagd naar de aanwezigheid gedurende de dagdienst. Deze aanpassing is helaas zonder betrokkenheid van de NICE doorgevoerd en heeft als gevolg dat de indicator niet langer berekend kan worden op basis van data uit de kwaliteitsindicatoren (KIIC) registratie. Daarin wordt namelijk het aantal uur aanwezigheid en exclusieve beschikbaarheid van de intensivist per etmaal vastgelegd. Hieronder staan de drie indicatoren die vanuit de kwaliteitstandaard over het jaar 2019 worden opgevraagd:

  1. Percentage dat een intensivist in het ziekenhuis aanwezig is en exclusief beschikbaar voor behandeling van IC-patiënten, gedurende de dagdienst.
  2. Percentage dat een intensivist in het ziekenhuis aanwezig is en exclusief beschikbaar voor behandeling van IC-patiënten, gedurende de dagdienst op zaterdag en zondag.
  3. Aan welke modules doet uw IC mee?
De eerste twee indicatoren kunnen wij niet berekenen en zijn daarom niet opgenomen in het rapport externe indicatoren. Voor de volledigheid zullen wij wel vermelden hoeveel uur per etmaal er gemiddeld een intensivist aanwezig was en exclusief beschikbaar voor behandeling van IC-patiënten. Dit wordt voor werk- en weekenddagen apart weergegeven.

Het rapport met externe indicatoren is op ieder gewenst moment te downloaden via de NICE Online. Het rapport zal te vinden zijn Onder Downloads met als selectie "Rapportage" en "Jaarrapport tbv Externe uitvragers (NKIC, IGJ en ZIN)".

Berichten
december 2019
oktober 2019
maart 2019
februari 2019
februari 2019
februari 2019