Demonstratie NICE online Analysetool

Op YouTube kunt u een demonstratie bekijken over hoe men zelf de NICE Analyse tool kan gebruiken om vragen omtrent de kenmerken en uitkomsten van de eigen IC-patiënten te beantwoorden. Tijdens de demonstratie wordt uitgelegd hoe de Analysetool is opgebouwd en wat de diverse mogelijkheden van deze tool zijn. Verder worden een aantal casussen uitgewerkt om beter inzicht te geven in de werking van de Analysetool.

NICE training

Om de datakwaliteit van de NICE data te waarborgen geeft stichting NICE een aantal keer per jaar een fysieke NICE training. Voordat een centrum kan deelnemen aan de NICE registratie dienen tenminste 2 personen uit dat centrum een fysieke training te volgen.

Gedurende de fysieke NICE training komen de definities van de variabelen uit de minimale dataset, de kwaliteitsindicatoren en complicatieregistratie aan bod komen. Tevens wordt theoretische achtergrondinformatie over de prognostische modellen, de SMR en VLAD curve gepresenteerd. Door de uitbreiding van de NICE registratie is het niet meer mogelijk om alle verschillende registratie modules binnen 1 dag aan bod te laten komen. Daarnaast is het door de drukke agenda’s van de gebruikers lastig om iedereen die NICE data registreert een fysieke NICE training te laten volgen. Om deze redenen is NICE bezig om voor iedere registratie module een E-learning te ontwikkelen, zodat iedereen de training kan volgen op een moment en plaats dat voor hen het best uit komt.

Alle personen die zich in een centrum bezighouden met (een deel van) de NICE registratie moeten getraind zijn op de fysieke training, intern getraind zijn door personen die de fysieke training hebben gevolgd of zelf de betreffende E-learning module(s) van NICE hebben gevolgd. Hieronder staan de E-learning modules die op dit moment gereed zijn en gevolgd kunnen worden door de deelnemers:

Agenda

NICE training

23 mei 2023

5 oktober 2023


Contact gegevens

Stichting NICE
Postbus 23640
1100 EC Amsterdam