Het NICE2Improve programma

NICE2Improve is een module die bestaat uit een dashboard met actiegerichte indicatoren op meerdere domeinen. Op dit moment zijn er indicatoren voor pijn management en beademing en wordt er gewerkt aan indicatoren over antibioticagebruik, decubitus en delier.

Het dashboard biedt een overzicht van uw prestaties over de tijd, subgroep informatie, en benchmarking met andere ICs. In eerder onderzoek is met succes aangetoond, dat een toolbox, bestaande uit een lijst van voorgestelde verbeteracties, helpt om de kwaliteit van pijnmanagement te verbeteren.

Voor uitgebreidere informatie per domein kunt u kijken op de specifieke pagina’s van de domeinen: pijn management, beademing, antibiotica, decubitus en delier .

 

 

Hoe ziet het dashboard er uit?

Het dashboard bestaat min of meer uit twee delen. Bovenaan het dashboard vindt u een overzicht met de verschillende kwaliteitsindicatoren voor het betreffende domein.

Achter iedere indicator staan uw eigen score en de benchmark scores weergegeven. In het overzicht kunt u een specifieke indicator selecteren en daaronder de gegevens op één van de volgende vier tabbladen bekijken.

  1. Het tabblad “Details” geeft uw score op de geselecteerde indicator inclusief benchmarks over de afgelopen twaalf maanden weer:
  2. Onder het tabblad “Patiënten” vindt u uw score op de geselecteerde indicator uitgesplitst naar de meest relevante subgroepen en kunt u opnames exporteren.
  3. Onder het tabblad “Info” vindt u meer informatie over de geselecteerde indicator, o.a. hoe deze is berekend en wat het doel is van de indicator.
  4. 4. Ten slotte vindt u onder Actieplan de Toolbox die u helpt een verbeterplan voor de geselecteerde indicator op te stellen en uit te voeren.

 

 

Wat zijn de kosten van NICE2Improve?

Indien u slechts aan één domein wenst deel te nemen, vindt u hier de kosten per domein van NICE2Improve.

 

 

Vragen

Mocht u nog een vraag hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken per mail op