NICE2Improve Pain

Het dashboard van NICE2Improve bevat sinds 2017 vier kwaliteitsindicatoren voor pijn management.

Welke indicatoren zijn opgenomen in NICE2Improve Pain?

  1. Elke dienst minimaal één pijnmeting uitvoeren
  2. Acceptabele pijnscores
  3. Pijnmetingen met onacceptabele score binnen een uur herhalen
  4. Onacceptabele pijnscores binnen een uur genormaliseerd

Wilt u meer weten over het doel van deze indicatoren en de relatie met kwaliteit van pijn management op de IC, kijk dan in dit document.

 

 

Hoe zijn deze indicatoren geselecteerd?

De actiegerichte indicatoren voor pijn management op de IC zijn door NICE R&S in samenwerking met een groep IC professionals opgesteld. Zij hebben zich daarbij gebaseerd op de beschikbare evidence in de literatuur en richtlijnen. De werkwijze staat in detail beschreven in het artikel van Roos-Blom et al, 2019.