NICE2Improve Ventilation

In de afgelopen jaren heeft de kennis rondom beademing van patiënten een vlucht genomen. Het kan in de praktijk soms lastig zijn om deze nieuwe kennis goed toe te passen. Met de actiegerichte indicatoren voor beademing kunt u overzicht houden hoe u scoort op verschillende evidence-based beademingsindicatoren, en krijgt u handvaten om uw score te verbeteren.

Het dashboard van NICE2Improve wordt binnenkort uitgebreid met vier kwaliteitsindicatoren voor beademing.

 

 

Welke indicatoren zijn opgenomen in NICE2Improve Ventilation?

  1. Toepassen juiste teugvolume bij een oxygenatiestoornis
  2. Toepassen juiste teugvolume zonder oxygenatiestoornis
  3. Limiteren sedatieduur tot maximaal 2 dagen
  4. Ondersteund beademen na 48 uur

Wilt u meer weten over het doel van deze indicatoren en de relatie met kwaliteit van beademing op de IC, kijk dan in dit document.

 

 

Hoe zijn deze indicatoren geselecteerd?

De actiegerichte indicatoren voor beademing op de IC zijn door NICE R&S in samenwerking met een groep IC professionals opgesteld. Zij hebben zich daarbij gebaseerd op de beschikbare evidence in de literatuur en richtlijnen.

Bereikbaarheid NICE-R&S

NICE-R&S is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar. Vragen over de NICE registratie, data-aanlevering, terugrapportages enz. kunt u e-mailen naar info@stichting-nice.nl.

Voor algemene vragen over IC zorg in Nederland en stand van zaken m.b.t. capaciteit IC bedden verwijzen we u graag naar de Nederlandse vereniging van Intensive Care (NVIC).