Disclaimer

De gegevens op deze website zijn met uiterste zorgvuldigheid door de Stichting NICE en/of de verwerker afdeling Klinische Informatiekunde in het AMC samengesteld en op juistheid gecontroleerd. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig en/of onjuist is. Stichting NICE en de verwerker afdeling Klinische Informatiekunde in het AMC aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door het gebruik, of ten gevolge van eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het (tijdelijke) niet-beschikbaar zijn. De gegevens op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Copyright

Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd en is intellectueel eigendom van Stichting NICE. Indien u gegevens van deze website wenst te gebruiken voor eigen doeleinden, dient u te refereren naar de juiste pagina op de website. Dit kan als volgt:

 • vermeld dat het artikel van www.stichting-nice.nl komt,
 • vermeld dat het artikel copyright 1996-2023 van Stichting NICE is,
 • vermeld een duidelijke en werkende link naar de juiste pagina op de website van Stichting NICE.

Voor gebruik van (centrum-specifieke) gegevens op NICE Online voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of publicaties zijn de Voorwaarden Gebruik NICE Online van toepassing.

Certificering

De verwerking van de data voor de registratie vindt plaats op de afdeling Klinische Informatiekunde in het AMC en valt onder het Kwaliteitsmanagementsysteem Medische Registratie (KMS) dat gecertificeerd is volgens de ISO 9001:2015 norm, de ISO 27001 norm en de NEN 7510 norm. Deze certificaten zijn afgegeven door Lloyd’s Register Quality Assurance.

Privacy Statement

Persoonsgegevens gebruikers NICE website

De verwerker van de NICE registratie, afdeling Klinische Informatiekunde in het AMC, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van deze website en/of omdat u deze zelf aan de verwerker verstrekt. Verstrekking van gegevens gebeurt door het aanmaken van een NICE Online account, in correspondentie en/of door telefonisch contact. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op de websites gebruikt, kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Big Nummer
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres

 

Doelen

Deze persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van communicatie m.b.t. de NICE registratie zoals het versturen rapporten, beantwoorden van vragen, het versturen van nieuwsbrieven en het inschrijven van trainingen en bijeenkomsten.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en waarvoor u toestemming hebt gegeven. Uw gegevens worden na het beëindigen van uw NICE Online Account maximaal drie maanden bewaard. Op deze regel bestaat een uitzondering: als de Archiefwet of een andere wet van toepassing is, geldt een langere bewaartermijn.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens zullen nooit aan andere partijen verstrekt worden tenzij u ons daarvoor toestemming geeft (bv ten behoeve van aanvraag accreditatiepunten) of wanneer dat wettelijk verplicht is.

 

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . De verwerker van de NICE registratie, afdeling Klinische Informatiekunde in het AMC zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, uw verzoek inwilligen en u daarvan op de hoogte brengen.

 

Beveiligingsmaatregelen

De verwerker van de NICE registratie, afdeling Klinische Informatiekunde in het AMC, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast verwerkt de Klinische Informatiekunde in het AMC volgens de NEN 7510 en ISO27001. Meer informatie over beveiligingsbeleid is op te vragen via .

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Voor deze website worden enkel cookies met een technische functionaliteit (d.w.z. noodzakelijke cookies) gebruikt. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en worden ingezet om de website te optimaliseren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Op deze website worden GEEN analytische cookies en GEEN marketing- en trackingcookies gebruikt.

 

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.