Caterpillar

De caterpillar wordt gebruikt om de variatie in niet gecorrigeerde uitkomstmaten tussen de verschillende deelnemende IC's te illustreren.

De caterpillar is een grafische weergave van de drie-getallensamenvatting van onder naar boven: het 5de percentiel, de mediaan, en het 95ste percentiel van de waargenomen data, bijvoorbeeld de behandelduur of beademingsduur.