Wat we doen

NICE voorziet haar deelnemers van essentiƫle informatie ten behoeve van audit, communicatie en onderzoek.

Audit en communicatie

Audit en communicatie worden gefaciliteerd door tweejaarlijkse feedbackrapporten waarmee de IC's de eigen performance kunnen volgen in de tijd en kunnen vergelijken met het gepoolde gemiddelde van units van vergelijkbare grootte en case mix en de resultaten kunnen delen met derden. Daarnaast kunnen de deelnemers ook zelf analyses doen op de data door middel van NICE online, een analysestool die speciaal ontwikkeld is voor de NICE.


Eenmaal per jaar organiseert stichting NICE een discussiebijeenkomst waar de deelnemers de uitkomsten van eigen ICU kunnen evalueren met andere collega's. Intensivisten, verpleegkundigen en managers zoeken gezamenlijk naar oorzaken voor verschillen in de uitkomsten en identificeren verbeterpunten. De effecten van de activiteiten die hierop worden ondernomen, kunnen vervolgens in de feedbackrapporten opgevolgd worden. Verder worden door het jaar heen verschillende bijeenkomsten georganiseerd over specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld specifieke patiƫntengroepen en nieuwe kwaliteitsverbeteringsinitiatieven.


Onderzoek

De gegevens uit de NICE registratie worden door deelnemers gebruikt voor het doen van klinisch onderzoek. Bovendien ondersteunt stichting NICE methodologisch onderzoek naar kwaliteitsevaluaties zoals het gebruik van prognostische modellen ten behoeve van case-mix correctie en benchmarking.

Door publicatie van onderzoeksresultaten, maar ook geaggregeerde geanonimiseerde gegevens over de IC zorg, draagt de stichting NICE bij aan de profilering van de Intensive care geneeskunde in Nederland.

Agenda

Discussiebijeenkomst

06 december 2018

 

Scholingsdata

24 januari 2019

15 mei 2019

10 oktober 2019

 

focus IC Jaarboek 2017
jaarboek
download