Corona (COVID-19): Real-time monitoring van epidemieën via NICE?

19 februari 2020

Door de recente uitbraak van de coronavirus (COVID-19) willen wij het belang van het detecteren en monitoren van epidemieën graag aankaarten. Eerder is aangetoond dat virale epidemieën retrospectief ook terug te zien zijn in de NICE data, maar we willen eigenlijk een prospectieve registratie die ons alarmeert op onverwachte “severe acute respiratory illness” (SARI)-uitbraken. Daarom is NICE op zoek naar ICUs die wekelijks een data-bestand kunnen aanleveren om hiermee te testen of dit leidt tot betere SARI detectie in Nederland.

De wereld gezondheidsorganisatie (WHO) heeft naar aanleiding van de vorige uitbraak van een coronavirus (te weten SARS in 2002) bedacht dat er een systeem moet komen om uitbraken van “severe acute respiratory illness” (SARI) te kunnen opmerken. In Europa is dat eigenlijk nog niet goed van de grond gekomen. Inmiddels blijkt er een nieuwe uitbraak van een coronavirus (COVID-19) te zijn die ook Europa heeft bereikt. De mensen die ernstig ziek zijn en zelfs overlijden zijn meestal de oudere patiënten met onderliggend lijden. Deze patiënten worden vaak opgenomen op de ICU. Het zou dus goed mogelijk moeten zijn om aan de hand van ernstige luchtweginfecties op de ICU te kijken of er een toename is in het aantal patiënten met SARI in Nederland.

Samen met het RIVM heeft NICE deze hypothese getest op de jaarlijkse influenza uitbraken. Het blijkt dat het aantal patiënten met SARI op de Nederlandse ICUs gelijk loopt aan het aantal influenza-infecties bij de Nederlandse huisartsen peilstations. De resultaten van dit onderzoek zijn reeds in 2013 gepubliceerd. Het zou dus ook kunnen dat een nieuwe virale epidemie, zoals COVID-19, opgemerkt wordt door deze retrospectieve SARI-registratie. Maar wat we eigenlijk willen, is een prospectieve registratie die ons alarmeert op onverwachte SARI-uitbraken!

Het mooiste zou zijn als we alle patiënten met SARI real-time kunnen monitoren met behulp van de NICE-registratie. Hiervoor zouden alle ICUs echter dagelijks alle NICE-gegevens moeten aanleveren en dat lijkt, met de huidige stand van de techniek, nog niet haalbaar. Een aantal ICUs levert op dit moment minder dan eens per maand data aan. We willen hen oproepen om in ieder geval een minimale aanleverfrequentie van eens per maand te gaan hanteren. We kunnen aanvullend nog proberen om wekelijks een data-bestand te verwerken. Dit bestand hoeft nog niet 100% volledig te zijn en zou ook beperkt kunnen zijn tot de MDS. Latere toevoegingen of correcties zullen de ruwere, initiële data overschrijven. NICE is op zoek naar ICUs die menen wekelijks een data-bestand te kunnen aanleveren om hiermee te testen of dit leidt tot betere SARI detectie in Nederland. Dus, als je vanaf nu wekelijks kan en wilt aanleveren, meld je aan bij NICE via onderstaand emailadres:

Berichten
maart 2020
februari 2020
februari 2020