Corona (COVID-19): Update

09 maart 2020

Het zal niemand ontgaan zijn, COVID-19 is nu ook in Nederland aangetroffen en verschillende patiënten zijn inmiddels opgenomen in het ziekenhuis. Deze patiënten zijn ook terecht gekomen op de Intensive Care Units (ICUs). Wij willen in Nederland alle IC-patiënten documenteren en hiertoe vragen we of iedereen die een patiënt met een bevestigde COVID-19 op de ICU heeft deze zo spoedig mogelijk te melden bij de NICE.

Dat kan door het NICE opnamenummer (admno) en IC opnamedatum door te geven via de NICE website. Indien u geen NICE opnamenummer heeft, is het ook mogelijk de geboortedatum en IC opnamedatum door te geven. Hiermee wordt geen privacy gevoelige informatie doorgegeven anders dan de gegevens die normaliter ook aan de NICE wordt doorgegeven. Uiteraard hopen we dat u de komende periode uw databestanden frequent wilt uploaden (liefst wekelijks), zodat NICE een beter real-time beeld heeft van de verspreiding van COVID-19 maar ook van de andere ernstige luchtweginfecties (SARI’s) waarover NICE u in de voorgaande nieuwsbrief heeft geïnformeerd.

Berichten
maart 2020
Corona (COVID-19): Update
februari 2020
februari 2020