Rapportage externe indicatoren 2018

5 februari 2019

Het rapport Externe Indicatoren 2018 is nu beschikbaar via NICE Online. In het rapport zijn naast de IGJ en NKIC indicatoren, dit jaar ook de Indicatoren behorende bij de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care opgenomen.

Om het voor de deelnemers makkelijker te maken om de indicatoren t.b.v. de externe aanvragers aan te leveren, heeft NICE wederom een verslag samengesteld. Het verslag bevat de indicatoren voor de IGJ, de indicatoren voor de Nationale Kwaliteitsvisitatie Intensive Care van de NVIC en de indicatoren behorende bij de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care die dit jaar voor het eerst uitgevraagd worden. Het verslag wordt automatisch ge├╝pdatet als er gewijzigde gegevens worden aangeleverd voor het betreffende jaar. Het verslag is op ieder gewenst moment te downloaden via NICE Online. Mocht u nog vragen hebben over dit verslag, dan kunt u deze e-mail naar .

Berichten
februari 2019
Rapportage externe indicatoren 2018
´╗┐