Kwaliteitsregistraties slaan de handen ineen

28 maart 2019

Zes kwaliteitsregistraties, waaronder NICE, hebben de handen ineen geslagen om een gezamenlijke ambitie uit te werken die aansluit op het hoofdlijnakkoord medisch specialistische zorg, te weten (a) beter inzicht in relevante uitkomsten op basis van uniform gedefinieerde zorgdata, (b) verbetering ICT structuur, (c) afname van administratieve lasten voor professionals en (d) afname van kosten.

Lees meer in Kwaliteitsregistraties slaan de handen ineen

Berichten
maart 2019
Kwaliteitsregistraties slaan de handen ineen
februari 2019
februari 2019
februari 2019