Externe indicatoren

19 september 2016

Om het voor deelnemers makkelijker te maken indicatoren voor de IGZ en voor de nationale kwaliteitvisitaties van de NVIC aan te leveren bij de betreffende instanties, hebben we een nieuw type verslag samengesteld. Het verslag bevat de NKIC- en IGZ-indicatoren die uit aan NICE aangeleverde gegevens kunnen worden afgeleid.

In het verslag staan de indicatoren over drie verschillende jaren vermeld; het verslagjaar en de twee jaren daarvoor en wordt up to date gehouden indien gewijzigde gegevens worden aangeleverd. Dit verslag zal niet periodiek naar de deelnemers worden toegestuurd omdat niet alle gegevens van alle deelnemers over het verslagjaar op hetzelfde moment compleet beschikbaar zijn. Het verslag is op ieder gewenst moment te downloaden via de NICE website. Het verslag zal te vinden zijn via de deelnemers-tab, bij de Downloads onder NICE Online, Jaarrapporten tbv Externe uitvragers.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016