Dashboard Actiegerichte Indicatoren

19 september 2016

Binnenkort starten we met een uitbreiding op NICE Online: het dashboard actiegerichte indicatoren. Meer dan 30 IC’s hebben zich aangemeld om mee te doen en de eerste IC’s die al data aanleveren zullen feedback krijgen op de pijn indicatoren: o.a. prestatietrends over de tijd, subgroep analyses en benchmarking met andere IC’s.

Aangezien de feedback op de pijn indicatoren ook afhankelijk is van de pijn data aanlevering van deelnemende IC’s (i.v.m. benchmark berekeningen etc.), is het erg belangrijk dat zoveel mogelijk IC’s de data aanleveren. Indien u met uw IC dan ook nog geen data aanlevert, maar wel meedoet aan het Dashboard, zien wij de data graag voor 1 oktober 2016 tegemoet.

Na 6-9 maanden zal het dashboard worden uitgebreid met de andere domeinen: bloed, beademing, en antibiotica. De softwareleveranciers Itémedical en Chipsoft zijn druk bezig ook voor deze domeinen een module te ontwikkelen. Meer informatie over de definities, veldnamen, geldige waarden etc. kunt u vinden in de data dictionary van de actiegerichte indicatoren.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016