NICE jaarboek 2015

21 juli 2016

Onlangs heeft u het NICE Jaarboek 2015 ontvangen. Helaas hebben we moeten constateren dat er per abuis een fout is ingetreden op pagina 16. In de kaart van Nederland waarin de verschillende IC’s per level worden getoond, zijn de levels van een aantal IC’s onjuist weergegeven. Op onze website kunt u een digitale versie van het Jaarboek 2015 downloaden met de correcte data. Wij willen ons hierbij verontschuldigen voor deze fout en de verwarring die dit heeft opgeleverd.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
NICE jaarboek 2015
juli 2016
april 2016