BSN en postcode

12 juli 2016

Zoals eerder aangekondigd, heeft NICE eind 2015 de database uitgebreid met een verkorte BSN (Burgerservicenummer) en de postcode. De data dictionary met de beschrijving voor deze velden is reeds verspreid onder de belanghebbenden. Sinds 1 januari 2016 dienen alle IC’s deze nieuwe velden aan te leveren, echter nog niet alle IC’s doen dit . Door de wijze waarop de datasets worden verwerkt wordt voorkomen dat de centrale database privacygevoelige informatie bevat.

Met het unieke BSN is het mogelijk om de patiënten beter te kunnen volgen tussen ziekenhuizen en daarmee ook heropnamen nauwkeuriger te identificeren. Daarnaast zou het BSN een koppeling met externe databases, zoals met de Vektis database om de lange termijn uitkomsten te bepalen, betrouwbaarder maken. De postcode kan gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in de socio-economische status (SES) van IC-patiënten, de afstand tussen thuisadres en het ziekenhuis en om het adherentiegebied van de IC’s in kaart te brengen. De data dictionary met de beschrijving voor deze twee velden is reeds verspreid onder de belanghebbenden. Door de wijze waarop de datasets worden verwerkt zorgt Stichting NICE ervoor dat de privacygevoelige informatie zo goed mogelijk afgeschermd wordt en geen privacygevoelige informatie bevat. Tot op heden leveren nog niet alle IC’s de verkorte BSN en de postcode van de IC-patiënten aan. Hierbij willen wij de deelnemers graag nogmaals attenderen op deze uitbreiding van de minimale dataset en vragen deze gegevens zo spoedig mogelijk aan NICE aan te gaan leveren. Mocht u nog vragen hebben over deze uitbreiding van de data dictionary of het verwerkingsproces van deze privacygevoelige informatie, dan horen we dit graag via info@stichting-nice.nl.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016