Discussiebijeenkomst 2016

12 juli 2016

Op donderdag 1 december staat de jaarlijkse NICE discussiebijeenkomst gepland, welke wederom zal plaatsvinden in het NBC in Nieuwegein. Vanwege het 20 jarige bestaan van NICE zal de bijeenkomst dit jaar een extra feestelijk karakter hebben. We hopen dan ook veel deelnemers te mogen verwelkomen op deze bijzondere bijeenkomst.

Ook dit jaar zal een aantal interessante thema's de revue passeren. Tijdens de plenaire sessie hebben we naast het vaste onderdeel “De ziekenhuizen op een rij” onder andere een panel discussie gepland en een externe spreker uitgenodigd.

In de middag vinden er wederom verschillende parallelsessies plaats, zoals “Ouderen op de IC” en “Waarde van IC-zorg”. Tijdens het middagprogramma zal er ook een eenmalige training voor de nieuwe “Zorgzwaarte registratie” aangeboden worden. Omdat het voor NICE niet mogelijk is naast de bestaande Zorgzwaarte e-Learning ook reguliere fysieke Zorgzwaarte trainingen te organiseren, is er besloten om in het middagprogramma een eenmalige training aan te bieden. We hopen hiermee veel verpleegkundigen tegelijk te kunnen trainen.

U krijgt op korte termijn nadere informatie over het programma en de inschrijving.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016