Dashboard actiegerichte indicatoren

12 juli 2016

NICE Online wordt binnenkort uitgebreid met een dashboard voor de actiegerichte pijn-, bloed-, beademing- en antibiotica-indicatoren waarin prestatietrends over de tijd worden getoond en subgroepanalyses en benchmarking met andere IC’s mogelijk is. De actiegerichte indicatoren zijn speciaal ontwikkeld om u direct handvaten te bieden om het zorgproces te verbeteren. Door deelname aan de pilot kunt u evalueren wat dit u in praktijk oplevert en kunt u input geven om het dashboard naar uw wensen verder te ontwikkelen.

De planning is dat de eerste IC’s in september 2016 van start gaan met het registreren van de pijnindicatoren. Vóór die tijd is het noodzakelijk dat de data extractie voor de pijnindicatoren rond komt (als u dat nog niet gedaan heeft). De softwareleveranciers Itémedical en Chipsoft hebben hiervoor een module ontwikkeld en deze staan klaar om geïnstalleerd te worden. Neem hiervoor contact op met uw softwareleverancier. Indien u gebruik maakt van een andere softwareleverancier of zelf de data extractie regelt, dient u een eenvoudige tabel genaamd ‘Pijn’ toe te voegen aan de reguliere NICE data export. Meer informatie over de definities, veldnamen, geldige waarden etc. kunt u vinden in de data dictionary van de actiegerichte indicatoren.

Veel IC’s hebben zich reeds aangemeld, maar aanmelden is nog mogelijk tot 1 augustus 2016. Meer informatie over de gratis deelname aan de pilot kunt u vinden op onze website. Mocht uw IC willen deelnemen aan deze gratis pilot of indien er aanvullende vragen over de pilot zijn neemt u dan contact met ons op via dashboard@stichting-nice.nl.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016