Zorgzwaarte registratie

12 juli 2016

Op 1 juni heeft de eindevaluatie van de zorgzwaarte pilot plaatsgevonden waarmee de pilotfase officieel is afgerond. We kijken terug op een succesvolle pilot waaraan 14 deelnemers hebben deelgenomen. Op basis van de evaluatie met de pilotdeelnemers is de data dictionary op een aantal punten aangescherpt en daarmee is de data dictionary definitief vastgesteld.

Na het afronden van de succesvolle pilot is de zorgzwaarteregistratie nu ook voor alle andere NICE deelnemers beschikbaar gekomen. De definitieve data dictionary van de zorgzwaarte registratie is te vinden op onze website. Daarnaast is er een e-Learning module beschikbaar waarin achtergrondinformatie wordt gegeven en de definities van de variabelen uit deze registratie worden toegelicht.

De contributie voor deelname aan de zorgzwaarte registratie bedraagt 1500,- per jaar. Indien uw IC deel wil nemen aan de zorgzwaarte registratie of indien u aanvullende vragen heeft over de registratie, kunt u contact opnemen via info@stichting-nice.nl.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016