NICE training

12 juli 2016

Uit een onlangs uitgevoerde enquête blijkt dat niet alle mensen die actief betrokken zijn bij de NICE registratie een NICE training hebben gevolgd of deze training langer dan 5 jaar geleden hebben gevolgd. Wij willen adviseren om minimaal één keer per 5 jaar een fysieke NICE training te volgen. Enerzijds om de kennis over de gebruikte definities op te frissen, anderzijds om de veranderingen en uitbreidingen in de registratie onder de knie te krijgen en te kunnen bespreken. Dit zal de datakwaliteit ten goede komen.

Datakwaliteit staat bij Stichting NICE hoog in het vaandel omdat uniformiteit en juistheid van de aangeleverde data cruciaal is voor een reële vergelijking tussen verschillende Intensive Care afdelingen. Om de datakwaliteit te waarborgen organiseert NICE trainingen waarin de definities van de data items uit de MDS, KIIC en complicatieregistratie aan bod komen en waar het juist registreren geoefend wordt aan de hand van verschillende casussen. Bij Stichting NICE vinden wij het dan ook belangrijk dat de NICE training word gevolgd door de mensen die actief betrokken zijn bij de NICE registratie zodat de data items uniform en op de juiste manier gescoord worden.

Onlangs heeft NICE een enquête naar de deelnemers gestuurd om te inventariseren wie er bij de verschillende IC’s de NICE training heeft gevolgd. Hieruit is gebleken dat niet iedere IC twee NICE getrainde personen in dienst heeft of dat betrokkenen langer dan 5 jaar geleden voor het laatst een NICE training hebben gevolgd. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de datakwaliteit van de betreffende IC. Wij willen onze deelnemers adviseren om minimaal één keer per 5 jaar een NICE training te volgen om de kennis over de gebruikte definities op te frissen, maar ook om veranderingen en uitbreidingen in de registratie eigen te maken. Vanaf nu zal NICE deelnemers actiever gaan uitnodigingen om een fysieke training te volgen indien gedurende de site visit blijkt dat de datakwaliteit verbeterd kan worden en men geen of te weinig NICE getrainde personen in dienst heeft.

Graag maken wij u er op attent dat de volgende NICE training gepland staat op woensdag 9 november, deze vindt plaats in het Beatrixgebouw te Utrecht. U kunt zichzelf of een collega aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat@stichting-nice.nl.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016