MDS e-Learning

12 juli 2016

Naast de al bestaande SOFA en Zorgzwaarte e-Learning is nu ook de MDS e-Learning beschikbaar gekomen. Het grote voordeel van een e-Learning is dat iedereen die betrokken is bij de dataverzameling de NICE training kan volgen op een moment en plaats die voor hen het best uitkomt.

Om de datakwaliteit van de NICE data te waarborgen verzorgt Stichting NICE een aantal keer per jaar een fysieke training. Door de drukke dienstroosters is het echter lastig om iedereen die betrokken is bij de data-verzameling een fysieke NICE training te laten volgen. Om deze reden is NICE bezig om voor iedere registratie module een e-Learning te ontwikkelen. In aanvulling op de SOFA en Zorgzwaarte e-Learning is er nu ook een MDS e-Learning beschikbaar.

De MDS e-Learning wordt afgesloten met een aantal online casussen waarmee het juist scoren van de MDS gegevens geoefend kan worden. De antwoorden zullen gebruikt worden om de effectiviteit van de e-Learning te evalueren en waar nodig de e-Learning te verbeteren. De verschillende e-Learning modules kunt u vinden op onze website onder onderwijs.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016