Gevalideerde data

22 april 2016

Om de kwaliteit van de data in de NICE registratie te waarborgen, mogen alleen gevalideerde data meegenomen worden in het exportbestand. Dit punt is in het verleden al een keer naar de deelnemers gecommuniceerd en de meeste software pakketten zijn hier inmiddels al op ingesteld. Het is echter gebleken dat in enkele ziekenhuizen toch de niet gevalideerde data gebruikt worden.

Het gebruik van de niet gevalideerde data kan de eenduidigheid van de kwaliteitsindicatoren en de benchmarkrapporten beïnvloeden. We verzoeken onze deelnemers om na te gaan of de extracties die zij uitvoeren alleen over de gevalideerde data gaan en indien nodig aanpassingen door te voeren. We verwachten dat voor de meeste deelnemers de extractie goed geregeld is. Tijdens de site visits zullen we hier extra aandacht aan besteden.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016