Automatisch afleiden van APACHE II opnameredenen uit APACHE IV opnameredenen

22 april 2016

Er is een koppeling ontwikkeld om de APACHE II redenen van opname automatisch af te leiden op basis van de aangeleverde APACHE IV redenen van opname. De reden van opname op basis van het APACHE II model hoeft daarom per 1 juni 2016 niet meer aangeleverd te worden.

Zoals eerder aangekondigd, worden de indicatoren die gebaseerd zijn op het APACHE II model niet langer meegenomen in de standaard terugrapportages. Deze indicatoren zijn wel beschikbaar via NICE online en voor data-extractieverzoeken. Om de registratielast te beperken, is er een koppeling ontwikkeld om de APACHE II redenen van IC opname automatisch af te leiden op basis van de aangeleverde APACHE IV redenen van IC opname. Deze koppeling is reeds gevalideerd door inhoudsdeskundigen en op basis van historische data. Het gebruik van de afgeleide APACHE II opnameredenen leidt niet tot een trendbreuk in de APACHE II sterftekansen en SMR.

 

Per 1 juni 2016 zal NICE de APACHE II reden van IC opname afleiden van de aangeleverde APACHE IV reden van IC opname en alleen deze nog gebruiken voor NICE online en data-extractieverzoeken.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016