Fusies ziekenhuizen

22 april 2016

In de afgelopen jaren zijn een aantal NICE deelnemers onderlinge samenwerkingsverbanden aangegaan en uiteindelijk gefuseerd. Aan deze fusies liggen verschillende redenen ten grondslag. Naast de verscherpte eisen vanuit de overheid en de zorgverzekeraars, willen ziekenhuizen ook zelf op medisch- en financieel gebied hun krachten bundelen en de efficiëntie- en kwaliteit van zorg verbeteren. Inmiddels hebben 20 van onze deelnemers een fusietraject afgerond.

Ook voor de NICE hebben deze fusies grote gevolgen. Bij een fusie dienen opnieuw contractuele keuzes gemaakt te worden met betrekking tot data aanlevering, terugrapportage en transparantie.. De gefuseerde ziekenhuizen behouden vaak de IC’s op de verschillende locaties en blijven per locatie op IC niveau, weliswaar onder één ziekenhuisnummer, data apart aanleveren. Daarbij wensen de gefuseerde ziekenhuizen een terugrapportage voor alle locaties afzonderlijk in combinatie met één gezamenlijke terugrapportage. Op het moment dat de verschillende locaties deelnemen aan verschillende NICE modules dient bepaald te worden aan welke modules het gefuseerde ziekenhuis als geheel gaat deelnemen. Tot slot kiezen de gefuseerde ziekenhuizen regelmatig om niet als geheel ziekenhuis maar als individuele IC’s op Data in Beeld de gegevens transparant te maken. Dit betekent dat NICE in sommige gevallen voor dezelfde periode meerdere datasets voor eenzelfde ziekenhuis ontvangen en verwerken. Het genereren en controleren van de terugrapportages en de gegevens Data in Beeld kost daardoor meer tijd.

 

Na een fusie wordt de historische data in de NICE database onder het nummer van gefuseerde ziekenhuisnummer samengevoegd zodat er geen trendbreuk in de data op IC niveau ontstaat. Dit heeft gevolgen voor analyses en onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd, maar ook voor koppelingen met externe databases zoals de Vektis database dat wordt gebruikt om de NICE data te verrijken met lange-termijn uitkomsten en zorgconsumptie. Kortom, er komt heel wat kijken bij een fusie en we zijn bezig om onze procedures hierop aan te passen. Het bestuur van stichting NICE buigt zich over de gevolgen van deze nieuwe situatie op de contributie aangezien de oude contributies gebaseerd waren op minder complexe situaties van meerdere IC units op 1 locatie met 1 aanlevering. Mocht u vragen hebben over het fusietraject en dataverwerking, dan horen we dit graag via info@stichting-nice.nl.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016