Kwaliteit van aangeleverde data uit PDMS

22 april 2016

In de afgelopen tijd is een groot deel van de NICE deelnemers overgestapt op een PDMS. Om de kwaliteit en continuïteit van de data-aanlevering te waarborgen, besteedt de werkgroep ‘ICT en data-uitwisseling’ extra aandacht aan data-extracties via EPD’s. De werkgroep inventariseert gemeenschappelijke problemen met de EPD’s; brengt problemen bij software leveranciers onder de aandacht en ontwikkelt/valideert methoden voor het controleren en bewaken van de datakwaliteit.

Zo is in april de werkgroep bijeengekomen om samen met de deelnemers en vertegenwoordigers van Chipsoft de problemen met data-aanlevering van Chipsoft aan de kaak te stellen. Ook worden er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Epic en Itémedical.

 

Binnen de werkgroep wordt de huidige de MDS module tegen het licht gehouden om na te gaan welke data items en indicatoren uit de module verwijderd kunnen worden. Verder wordt nagedacht over welke data items automatisch geëxtraheerd kunnen worden met behulp van te programmeren extractieregels. Dit alles moet bijdragen tot optimalisatie van de datakwaliteit en minimalisatie van de registratielast.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016