Definitie Community Acquired Pneumonia (CAP)

22 april 2016

Het is gebleken dat in het jaarboek Focus IC en op Data in Beeld verschillende definities voor CAP gehanteerd werden. De IGZ vraagt om gegevens over deze patiëntengroep maar geeft helemaal geen definitie. Om discrepanties in de toekomstige NICE publicaties te voorkomen, is de definitie van CAP als volgt vastgesteld:

Omdat deze verandering invloed heeft op de aantallen CAP patiënten die op Data in Beeld worden weergegeven, willen we u adviseren om deze getallen nogmaals te controleren en wanneer wenselijk de reeds beschikbare toelichting aan te passen. Wanneer u hier vragen over heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@stichting-nice.nl.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016