Certificering ISO 9001:2015

22 april 2016

Het beheer van de NICE registratie is in handen van afdeling Klinische Informatiekunde (KIK) in Amsterdam. Om de transparantie, kwaliteit en beheersbaarheid van de aanwezige registraties te expliciteren heeft de afdeling KIK het “Kwaliteitsmanagement systeem (KMS) Medische Registraties” ontwikkeld. Voor de kwaliteitsborging van het KMS is in april 2016 een certificering volgens de ISO 9001:2015 norm behaald.

Tijdens deze Externe Audit door het bureau Lloyds zijn ook de interne processen van de NICE registratie tegen het licht van de ISO 9001:2015 norm gehouden. Wij zijn deze audit goed doorgekomen en zijn zeer tevreden met de behaalde resultaten.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016