Target ranges in KIIC Gluscoseregulatie

22 april 2016

Bij iedere glucosewaarde die aangeleverd wordt aan NICE kunnen sinds kort ook de gehanteerde targetrange ondergrens en targetrange bovengrens aangeleverd worden. De deelnemende IC’s definiëren de glucose-targetranges voor hun algemene populatie (verplicht) en voor specifieke diagnosegroepen (optioneel).

In de terugrapportages krijgen de deelnemers het aantal, percentage en duur hypo-/hyperglycaemie, gebenchmarkt tegen landelijke targetranges
(hypoglykemie ≤ 2.2 en hyperglykemie > 8.0) terug gerapporteerd. Echter, om verbeteracties te kunnen initiëren is het zinniger om te kijken naar lokale targetranges. Met deze aanpassingen in de registratie kunnen we de deelnemers inzicht geven in hoeverre zij in staat zijn de glucose regulatie in de door hun zelf gestelde targetrange te houden.

 

Aangezien diabetes als onderdeel van het APACHE IV model gescoord wordt, is deze subgroep duidelijk te identificeren (zonder additionele registratielast) en zullen deze twee subgroepen (diabeten en non-diabeten) ook in de standaard terugrapportages opgenomen worden. Analyses door de stichting NICE zullen zich (initieel) beperken tot de algemene populatie en de diabeten / non-diabeten. Andere lokaal gedefinieerde groepen zullen niet als groep aangeleverd worden en dus ook niet als zodanig centraal geanalyseerd kunnen worden. De lokale software moet hierop worden aangepast zodat de targetranges automatisch worden ingesteld voor de patiënten. Echter, een arts moet wel in staat blijven om deze standaardinstelling aan te passen voor een individuele patiënt.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016