Dashboard actiegerichte indicatoren

22 april 2016

NICE Online wordt uitgebreid zodat u sneller verbeteracties kunt starten. Het hiervoor ontwikkelde dashboard biedt actiegerichte indicatoren, gedetailleerd inzicht in de uitkomsten uitgesplitst naar subgroepen en een infrastructuur voor het plannen en monitoren van de verbeteracties

Na de zomer 2016 start het pilotproject Dashboard actiegerichte indicatoren. Bij deelname aan dit project ontvangt de deelnemende IC inzicht in de (nieuwe) actiegerichte indicatoren in de domeinen pijn, bloed, beademing en antibiotica. Het dashboard biedt daarnaast een overzicht van de prestaties over de tijd, geavanceerde analysemogelijkheden en benchmarking met andere IC’s. Ook ontvangt de deelnemer vanuit Stichting NICE een kick-off bezoek en maandelijks (telefonische) ondersteuning in het gebruik van het dashboard en het maken van actieplannen.

 

In de eerste 6-9 maanden vindt een evaluatie naar de haalbaarheid en het effect van dit project plaats. Daarom krijgen de deelnemers gedurende die periode alleen inzicht in indicatoren in het domein pijn. Het dashboard wordt daarna uitgebreid met de domeinen bloed, beademing en antibiotica. Daarnaast zal NICE Online ook worden uitgebreid met een platform waar kennis en tips met betrekking tot ’best-practices’ kunnen worden gedeeld.

 

Deelname is in het eerste jaar geheel kosteloos en inmiddels hebben verschillende IC’s zich aangemeld voor dit project. Wilt u ook meedoen? Voor meer informatie of aanmelden kijk op NICE dashboard, of e-mail naar dashboard@stichting-nice.nl.

Berichten
december 2016
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016