Verkorte BSN uit de NICE registratie

14 december 2016

Om de patiënten beter te kunnen volgen tussen ziekenhuizen en daarmee ook ziekenhuisheropnamen nauwkeuriger te identificeren, wordt sinds kort het verkorte BSN vastgelegd. Daarnaast zou het gebruik van het verkorte BSN in de NICE database een koppeling met externe databases, zoals de Vektis database om lange termijn uitkomsten te bepalen, betrouwbaarder. Het doel waarvoor we het verkorte BSN wilden gebruiken en de additionele beveiligingsmaatregelen om deze privacy gevoelige data te verwerken, zijn in 2015 uitvoerig besproken met chief information security & privacy protection officer in het AMC en goedgekeurd voor Wbp. Door het gebruik van een deel van BSN zou het niet mogelijk zijn om een patiënt uniek te identificeren.

Echter, voortschrijdend inzicht heeft laten zien dat ook het gebruik van een deel van BSN in combinatie met bijvoorbeeld geboortedatum, geslacht en/of postcode mogelijk tot identificatie kan leiden. We achten veel waarde aan de privacy van de patiënten en willen ons aan de wet houden. De voordelen van het gebruik van verkorte BSN wegen niet op tegen privacy aspecten. Daarom is in overleg met information security & privacy protection officer in het AMC besloten om het verkorte BSN niet langer vast te leggen. Reeds aangeleverde data m.b.t. het verkorte BSN zal permanent uit de landelijke database verwijderd worden. Indien er voor nieuwe records verkorte BSN wordt aangeleverd, zal deze informatie permanent uit de dataset verwijderd worden alvorens deze in de landelijke database wordt verwerkt. We zullen dit ook communiceren met de betreffende deelnemer. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan horen we dit graag via .

Berichten
december 2016
Verkorte BSN uit de NICE registratie
december 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
april 2016