Doe mee: dashboard actiegerichte indicatoren

1 december 2015

Het omzetten van (cijfermatige) feedback op indicatoren naar kwaliteitsverbetering is vaak lastig. Bijvoorbeeld omdat indicatoren niet zeggen wat je moet veranderen, of door case-mix verschillen en/of organisatorische barrières. Stichting NICE werkt aan een uitbreiding van NICE Online om initiëren van verbeteracties te ondersteunen: met actiegerichte indicatoren, gedetailleerd inzicht in de uitkomsten uitgesplitst naar subgroepen, en een structuur voor het plannen en monitoren van de verbeteracties.

U ontvangt met uw IC team inzicht in (nieuwe) actiegerichte indicatoren in de volgende domeinen: pijn, bloed, beademing, en antibiotica. Het dashboard biedt daarnaast een overzicht van de prestaties over de tijd, geavanceerde analysemogelijkheden, en benchmarking met andere IC’s. Ook krijgt u vanuit Stichting NICE een kick-off bezoek en maandelijks (telefonische) ondersteuning in het gebruik van het dashboard en het maken van actieplannen. Het programma start in april 2016, maar u kunt in overleg ook later starten.

In de eerste 6-9 maanden vindt een evaluatie naar de haalbaarheid en het effect van dit programma plaats. Daarom krijgt u gedurende die periode alleen inzicht in indicatoren in het domein pijn. Het dashboard wordt daarna uitgebreid met de domeinen bloed, beademing, en antibiotica. Stichting NICE werkt continu aan verbeteringen aan het programma. Zo zal NICE Online verder worden uitgebreid met een platform waar kennis en tips met betrekking tot “best-practices” kunnen worden gedeeld.

Deelname is het eerste jaar gratis, dus wees snel om u aan te melden! Meer informatie op www.stichting-nice.nl/dashboard, of mail naar .

Berichten
december 2015
Doe mee: dashboard actiegerichte indicatoren
oktober 2015
september 2015
juli 2015
juni 2015
maart 2015