Data in beeld - inzage eigen data

20 oktober 2014

Inmiddels is een merendeel van de NICE deelnemers (70%) akkoord gegaan met het openbaar maken van een aantal vastgestelde indicatoren. Eind 2014 worden deze gegevens openbaar gemaakt via de NICE transparantiewebsite Data in beeld.

 

De ziekenhuizen die akkoord zijn gegaan met transparantie hebben reeds inzage gekregen in eigen data. In de komende maanden hebben zij de tijd om te onderzoeken wat de oorzaken van eventuele afwijkingen zijn en indien mogelijk verbeteringen door te voeren. Daarnaast hebben deze ziekenhuizen de mogelijkheid om een toelichting te geven op eigen gegevens.

 

De NICE transparantiewebsite is nu alleen toegankelijk met een geldig NICE online account. Voor deelnemers die, ten behoeve van het validatieproces, eigen gegevens alvast willen delen met bijvoorbeeld de raad van bestuur is er de mogelijkheid om een tijdelijk account aan te vragen. De hoofdcontactpersoon kan hiertoe een email sturen naar met daarin de melding tijdelijk account t.b.v. data in beeld, ingangs- en einddatum van het account en de naam en e-mailadres voor wie het tijdelijk account bedoeld is. Het account wordt vervolgens zo spoedig mogelijk verstuurd naar het opgegeven emailadres. Indien er geen e-mailadres wordt vermeld, dan ontvangt de aanvrager zelf de tijdelijke accountgegevens.

Berichten
oktober 2014
juli 2014
juni 2014
februari 2014