Gewijzigde definitie opnametype

16 november 2011

In overleg met de deelnemers en in overeenstemming met de internationale literatuur wordt per 1 januari 2012 de definitie van het veld opnametype gewijzigd. De eis van een operatie in de week voor IC opname voor de optie “chirurgisch” is hierbij komen te vervallen.

De nieuwe definitie ziet er als volgt uit:

Medisch: alle opnames welke niet direct van de operatiekamers of recovery komen (met uitzondering van categorie “dood voor opname”),
Spoed chirurgie: onmiddellijke chirurgie waar resuscitatie, stabilisatie en fysiologische optimalisatie simultaan of direct voorafgaand met de chirurgische ingreep plaatsvindt,
Geplande chirurgie: chirurgie op een tijdstip dat zowel patiënt als chirurg schikt of vroege chirurgie gepland binnen 24 uur na OK-indicatie
Overleden voor IC opname: overleden voor IC-opname, bv opname voor orgaan donatie.

Oude Definitie & Nieuwe Definitie
Klik op de bovenstaande tabel voor een overzicht van de oude- en de nieuwe definitie.

Patiënten die pre-operatief worden opgenomen zijn “gepland chirurgische” patiënten als ze zonder de geplande chirurgie niet zouden zijn opgenomen op de IC, anders zijn het "medische" patiënten. De geplande chirurgie moet binnen 24 uur na IC opname plaatsvinden, anders wordt het alsnog een medische opname.

Patiënten met een chirurgisch opnametype (met uitzondering van de preoperatieve patiënten) hebben als herkomst altijd de Operatiekamer vanaf verpleegafdeling zelfde ziekenhuis, Operatiekamer vanaf Eerste Hulp afdeling zelfde ziekenhuis, Recovery zelfde ziekenhuis (alleen bij niet geplande IC-opname), Operatiekamer vanaf verpleegafdeling ander ziekenhuis, Operatiekamer vanaf Eerste Hulp afdeling ander ziekenhuis of Recovery ander ziekenhuis.

Een beschrijving van de nieuwe definitie met uitgewerkte voorbeelden zijn ook te vinden in de NICE Data Dictionary op de website en onder downloads.
Deze wijziging is puur inhoudelijk en heeft geen verdere gevolgen voor de software die gebruikt wordt voor data vastlegging. Desalniettemin, de software leveranciers die bij ons bekend zijn, zijn reeds op de hoogte gesteld van deze wijziging.
Mocht u naar aanleiding van deze wijziging nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen via .

Berichten
november 2011
oktober 2011
augustus 2011
april 2011