procedure en beoordeling beoordelingscriteria goedgekeurde data-extractieverzoeken

Procedure en beoordeling data-extractieverzoeken t.b.v. wetenschappelijke publicatie

Als NICE deelnemer kunt u zelf aanvullende analyses uitvoeren op de database via NICE online. Mochten uw vragen niet te beantwoorden zijn via NICE online dan zijn er 3 opties. Indien u gegevens over uw eigen IC wenst te ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@stichting-nice.nl. Indien u naast uw eigen gegevens ook nationale of anders geaggregeerde gegevens wenst te ontvangen die niet gebruikt zullen worden voor een wetenschappelijke publicatie, bijvoorbeeld voor intern gebruik of een presentatie, dan kunt u het “algemene” data-extractie formulier invullen en opsturen naar info@stichting-nice.nl. Indien u de gegevens wel voor een wetenschappelijke publicatie nodig hebt, dan dient u het data-extractie formulier “wetenschappelijk” in te vullen welke door het NICE bestuur goedgekeurd moet worden alvorens tot uitwerking overgegaan kan worden. Het proces van eerste contact tot uiteindelijke levering verloopt dan in de volgende stappen (zie ook de toelichtingsfilm). Het proces van eerste contact tot uiteindelijke levering verloopt dan in de volgende stappen:

  1. U stuurt uw onderzoeksvoorstel digitaal naar Stichting NICE (secretariaat@stichting-nice.nl) en maakt hierbij gebruik van het NICE data-extractieverzoek formulier. Door ondertekening van het NICE data-extractieverzoek formulier gaat u akkoord met de voorwaarden.
  2. Aan de hand van de minimale criteria wordt binnen 10 werkdagen besloten of de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Indien nodig, wordt u verzocht het verzoek aan te passen. In dit geval heeft u drie maanden de tijd om te reageren op de aanpassingen. Bij geen reactie binnen de gestelde termijn van drie maanden, vervalt het extractieverzoek.
  3. De wetenschapscommissie van Stichting NICE beoordeelt het verzoek op kwaliteit, haalbaarheid, prioriteit en kosten en brengt binnen 6 weken advies uit aan het bestuur van de stichting waarna een definitief besluit wordt genomen.
  4. Op iedere eerste maandag van de maand vergadert het bestuur. U ontvangt zo snel mogelijk na de bestuursvergadering uitsluitsel over uw onderzoeksvoorstel. Bij een negatieve uitslag vindt overleg met u plaats over het vervolgtraject. Dit kan resulteren in een aanpassing en herbeoordeling van de aanvraag. U krijgt dan drie maanden de tijd om het verzoek aan te passen. Bij geen reactie binnen de gestelde termijn van drie maanden, vervalt het extractieverzoek.
  5. In het geval het een onderzoeksvoorstel een positief oordeel heeft gekregen en het betreft een onderzoeksvraag dat in een subsidie-aanvraag van uw kant wordt opgenomen, dan ontvangt u een offerte met een toelichting. Hierbij wordt uitgegaan van het geschatte aantal analyse-uren.
  6. U ondertekent, indien van toepassing, de offerte en stuurt deze per post retour.
  7. De onderzoekers van Stichting NICE gaan over tot het uitvoeren van de aanvraag. Overigens zullen nooit data bestanden verstrekt worden, maar slechts de uitwerkingen van de door u gestelde vraag zullen na goedkeuring aan u verstrekt worden.
  8. Alle vermeende publicaties dienen te worden voorgelegd aan de NICE wetenschapscommissie voor akkoord, voordat tot submissie kan worden overgegaan. De wetenschapscommissie van Stichting NICE beoordeelt het stuk binnen 3 weken en brengt advies uit aan het bestuur van de stichting, waarna een definitief besluit wordt genomen tijdens de eerst volgende bestuursvergadering.

 

 

 

Download

Toelichtingsfilm

Voorwaarden

 

Extractie formulier

Algemeen Wetenschappelijk

Contact gegevens

Stichting NICE
Postbus 23640
1100 EC Amsterdam
020 5666179 (tel)
info@stichting-nice.nl