procedure en beoordeling beoordelingscriteria goedgekeurde data-extractieverzoeken

Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling van een aanvraag worden de volgende criteria gehanteerd:

Minimale criteria:

Om voor honorering in aanmerking te komen, dienen projecten aan alle navolgende criteria te voldoen. Het data-extraverzoek:

 

Kwaliteit en, haalbaarheid

Hierbij wordt gekeken naar het innovatieve karakter, de relevantie, de wetenschappelijke kwaliteit (methoden en statistische onderbouwing) en de kwaliteit van de onderzoeker/onderzoeksgroep.

 

Prioriteit

Hierbij wordt gekeken naar het belang van de onderzoeksvraag voor de kwaliteit van Nederlandse ICs en naar het aantal verzoeken dat de aanvragers in de afgelopen jaren hebben ingediend en de afronding daarvan.

 

Kosten

Hierbij wordt gekeken naar de werkbelasting voor de NICE onderzoekers, de geschatte kosten en beschikbare (externe) gelden voor het onderzoek.

 

 

 

Contact gegevens

Stichting NICE
Postbus 23640
1100 EC Amsterdam
020 5666179 (tel)

´╗┐